Original Message-----
From: Satu Torikka
Sent: 23. joulukuuta 2010 15:06
To: Jussi Piitulainen; Krister Lindén; Jyrki Niemi; Kimmo Koskenniemi'
Cc: Lotta Jalava; Hanna Westerlund; Jussi Tella; Satu Torikka; Ville Savolainen; Pekka Jarvelainen; Tero Aalto; Stephen Avae II; Sami Salonen
Subject: AAI Project Status Report on December 23

Hei,

Liitteenä raportti AAI-projektin etenemisestä. Käyttöönottotestaus onnistui suunnitellusti. Raportti sisältää linkit käyttöönottotestauksen tulosraportteihin. Laitan tulosraportit myös liitteenä.

Ehdotan kokousta tammikuulle ennen järjestelmän avaamista loppukäyttäjille. Sopisiko teille kokousajaksi joku seuraavista? Esimerkiksi:

Ke 19.1. joko ap tai ip
To 20.1. ip
Pe 21.1. joko ap tai ip

Tervetuloa CSC:lle, mutta jos haluatte, voimme tulla myös Metsätalolle.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Satu et al.


Satu Torikka
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus, www.csc.fi

Topic revision: r1 - 2010-12-30 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback