Original Message-----
From: Satu Torikka
Sent: 5. marraskuuta 2010 16:16
To: Jussi Piitulainen; Krister Linden; Jyrki Niemi; Ville Savolainen; Pekka Jarvelainen; Tero Aalto; Kimmo Koskenniemi Cc: Lotta Jalava; Stephen Avae II; Satu Torikka; Jussi Tella

Hei,

Liitteenä raportti AAI-projektin etenemisestä.

Jos hyväksytte raportissa ehdotetun testausaikataulun, tarvitsisimme ehdotuksia suosittelijoiksi. Lisäksi tarvitaan joukko testikäyttäjiä.

Lähetän joulukuun alussa tilanneraportin testituloksista ja ehdotan kokousaikaa joulukuulle lanseeraussuunnitelman hyväksymistä varten, mikäli Liferay-asennus pysyy arvioidussa aikataulussa. Kysyn ehdotuksia kokouspäivämääräksi lähempänä ajankohtaa.

Topic revision: r1 - 2010-11-12 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback