50 Recent Changes in FinCLARIN Web retrieved at 14:36 (GMT)

Ohjeet: Kieliaineiston käyttöoikeuden hakeminen Tätä sivua ei enää ylläpidetä. Sivu ohjataan automaattisesti Portaaliin. Näin käytät Kielipankin aineistoja ...
Tuottajan ohjeet: Kielivaroja koskevat sopimukset ja käyttöoikeusluokan valinta Kielipankkiin tarkoitetuille kielivaroille tarvitaan yleensä kolmenlaisia sopimuksia ...
Tuottajan ohjeet: Lupapohjat kieliaineiston keräämiseen (tekijänoikeudet, henkilötiedot) Tällä sivulla olevia lupapohjia voi soveltuvin osin käyttää henkilötietoja ...
Tuottajan ohjeet: Keruuvaiheen sopimukset ja tutkimusluvat Kielivaroihin voi liittyä mm. tekijänoikeudellisia tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä rajoituksia ...
swe Helsingfors universitet Suomeksi P svenska In English Scientist`s User Interface LAT Korp Språkbanken i Finland Kontaktuppgifter Avdelningen för ...
swe University of Helsinki Suomeksi P svenska In English Scientist`s User Interface LAT Korp The Language Bank of Finland Contact information Department ...
FIN CLARIN Integrating the language resources in Finland The FIN CLARIN consortium is the Finnish part of the European CLARIN collaboration building a research infrastructure ...
FIN CLARIN Integrating the language resources in Finland The FIN CLARIN consortium is the Finnish part of the European CLARIN collaboration building a research infrastructure ...
%{`Template head copied from view.pattern.tmpl, with meta robots tag removed` nop FIN CLARIN #8211; var gaq gaq ; gaq.push( ` setAccount`, `UA 32159669 ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän kokous Aika: ke 7.8.2018 klo 13:00 14:00 (15:00) Paikka: Skype videokokous. Osallistujat: Sisko Brunni (Oulun yliopisto ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän sähköpostikokous Pöytäkirja Aika: ma 6.8.2018 klo 9:00 pe 10.8.2018 klo 18:00 Paikka: Sähköpostikokous Osallistujat ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän sähköpostikokous Aika: ma 6.8.2018 klo 9:00 10.8.2018 klo 18:00 ESITYSLISTA 1. RDHum Research Data and Humanities, Oulu ...
Tuottajan ohjeet: Aineistonhallintasuunnitelma Tutkimusrahoitusta jakavat tahot edellyttävät yleensä aineistonhallintasuunnitelman esittämistä rahoitushakemuksen yhteydess ...
Tämän dokumentin URN ja pysyvä linkki: KielipankkiOhjeet Ohjeet: Kielivarojen tuottajan ohjeet ja muistilista Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen ...
Ota aineistoasioissa yhteyttä FIN CLARINiin Onko sinulla Kielipankin nykyisiin aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvää kysyttävää tai kommentoitavaa? Onko sinulla ...
Subscribe to the Language Bank newsletter! By subscribing to the newsletter of the Language Bank of Finland, you will be kept up to date on new resources and services ...
Tilaa Kielipankin uutiskirje! Tilaamalla Kielipankin uutiskirjeen pysyt ajan tasalla Kielipankin uusista aineistoista ja palveluista sekä FIN CLARINin tai Kielipankin ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän kokous Aika: ke 7.8.2018 klo 13:00 14:00 (15:00) Paikka: Skype videokokous. ESITYSLISTA 1. Järjestäytyminen Todetaan ...
FIN CLARINin hallinto Asiakirjat Ihmiset Tulossa olevat kielivarat ja tapaamiset Asiakirjat Aiesopimus FIN CLARIN Konsortiosopimus FIN CLARINin ...
Ta kontakt med FIN CLARIN Har du färdigt material, som du vill deponera i Språkbanken i Finland för att andra forskare skall få tillgång till det? Vilka material eller ...
Contact FIN CLARIN Do you have language resources that you would like to share with other researchers through the Language Bank of Finland? What kind of language resources ...
Ota yhteyttä FIN CLARINiin Onko sinulla valmis aineisto, jonka haluaisit luovuttaa muiden tutkijoiden käyttöön Kielipankin kautta? Minkälaisia aineistoja tai palveluita ...
FIN CLARIN Site Description: University of Jyväskylä Tentative version significant items may be missing please report corrections to Ari Huhta Contact ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän sähköpostikokous Pöytäkirja Aika: ma 7.5.2018 klo 12:00 ma 14.5.2018 klo 12:00 Paikka: Sähköpostikokous Osallistujat ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän työpaja Keskustelumuistio, LUONNOS 29.3.2018 Aika: ma 12.3.2018 klo 12:30 16:00 Paikka: Kabinetti 4, Sokos Hotel Vaakuna ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän sähköpostikokous Aika: ma 7.5.2018 klo 12:00 14.5.2018 klo 12:00 ESITYSLISTA 1. Ehdotus FIN CLARIN vetoisen konferenssin ...
Data Management Guidelines: FIN CLARIN – Common Language Technology and Resource Infrastructure (CLARIN) in Finland Data management plan (DMP) 1. FIN CLARIN overview ...
LAT ohjeet: Elan ELAN on ohjelma, jolla voi litteroida ja annotoida ääni ja videotiedostoja. ELANilla tallennettava tiedostomuoto on EAF ( .eaf ). Tarkemmat englanninkieliset ...
FIN CLARIN konsortion johtoryhmä FIN CLARIN konsortion johtoryhmä päättää konsortion toiminnan suuntaviivoista. Johtoryhmänä toimii jäsenorganisaatioiden edustajista ...
FIN CLARIN johtoryhmän kokous Aika: to 24.1.2018 klo 10:10 11:45 Paikka: Skype verkkokokous PÖYTÄKIRJA Osallistujat: Sisko Brunni (Oulun yliopisto ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän työpaja Aika: ma 12.3.2018 klo 12:30 16:00 Paikka: Kabinetti 4, Sokos Hotel Vaakuna. AGENDA 1. FIN CLARIN esittely 2. ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän kokous Aika: to 24.1.2016 klo 10:10 11:45 Paikka: Skype verkkokokous PÖYTÄKIRJA luonnos 2.3.2018 Osallistujat: Sisko ...
Hallinto: FIN CLARIN johtoryhmän kokous Aika: ke 24.1.2018 klo 10:00 11:30 Paikka: Skype videokokous. ESITYSLISTA 1. Järjestäytyminen Alkusäädöt uudessa ...
fi %{`Template head copied from view.pattern.tmpl, with meta robots tag removed` / Font definitions that use paths relative to the template. / @font face { font ...
FIN CLARIN Finländskt språkmaterial i gemensamt bruk FIN CLARIN konsortiet är en del av det europeiska CLARIN samarbetet. Konsortiets mål är att alla Finlands forskare ...
FIN CLARIN FIN CLARIN on suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio, joka auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käytt ...
Kielipankissa on käytössä aineistoa työkalua kielivaraa
Hakemus kirjallisen teoksen tutkimuskäyttöön, malli Arvoisa Teoksen oikeudenhaltija Asiani koskee kaunokirjallisten tekstien käyttöä tutkimustarkoituksessa, tarkkaan ...
. TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ YLLÄPIDETÄ! Tiedot on siirretty Portaaliin, https://www.kielipankki.fi/tuki/koulutus. MiettaLennes 2017 11 22 FIN CLARINin tarjoamia kursseja ...
Report: CLARIN PLUS Workshop on `Facilitating the Creation of National Consortia: User Involvement`, Helsinki 8. 9.6.2017 The purpose of this CLARIN PLUS Workshop ...
Events: CLARIN PLUS Workshop on `Facilitating the Creation of National Consortia: User Involvement`, Helsinki 8. 9.6.2017 The purpose of the CLARIN PLUS Workshop ...
Number of topics: 50

Show recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes

Related topics: RSS feed, rounded corners RSS feed, ATOM feed, WebNotify, site changes, site map

Topic revision: r1 - 2006-11-15 - TWikiContributor
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback