Uutiset ja tapahtumat

Kielivarat otsikoissa

Vanhat FIN-CLARIN-seminaarit

FIN-CLARIN-seminaari 2010:

  • to 9.12. klo 10-12, U38 A206, alustajina Anssi Yli-Jyrä ja Lotta Jalava
  • to 4.11. klo 10-12, U38 sali A206, alustajina Tommi Pirinen ja Miikka Silfverberg.
  • to 30.9. klo 10-12, alustajina Atro Voutilainen ja Krister Lindén

Kielipankki suomen ja sukukielten tutkijoille -tutkijaseminaaritapaaminen torstaina 4.11.2010 klo 16-18 Metsätalon salissa 9.

Topic revision: r10 - 2011-11-22 - MiettaLennes
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback