Tuottajan ohjeet: Lupapohjat kieliaineiston keräämiseen (tekijänoikeudet, henkilötiedot)

Tällä sivulla olevia lupapohjia voi soveltuvin osin käyttää henkilötietoja sisältävän tai tekijänoikeuksien alaisen materiaalin keräämiseen. Katso ohjeista, mitä lupia aineistoasi varten tarvitaan.

Suosittelemme, että otat joka tapauksessa yhteyttä FIN-CLARINiin ennen aineiston keräämistä. Näin voimme yhdessä varmistaa, että lupa-asiat hoidetaan mahdollisimman hyvin ja ajantasaisten tietojen pohjalta, sillä esimerkiksi tekijänoikeuksia ja henkilötietojen käyttöä koskeva lainsäädäntö sekä erilaiset soveltamisohjeet ja sopimukset saattavat ajoittain muuttua.

Hakemusmalli kirjallisen teoksen tutkimuskäyttöön (ohjeet)

Lupapohjat henkilötietoja sisältävän aineiston keräämiseen (ohjeet)

Kielipankissa välitettäviä aineistoja koskevaa tietosuojaohjeistusta päivitetään parhaillaan. Uudet ohjeet löytyvät jatkossa Kielipankin portaalin tukisivuilta.-- MiettaLennes - 2018-08-23