Tuottajan ohjeet: Keruuvaiheen sopimukset ja tutkimusluvat

Kielivaroihin voi liittyä mm. tekijänoikeudellisia tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä rajoituksia. Kun aiot luovuttaa kielivaran CLARINille säilytettäväksi ja jaeltavaksi Kielipankin kautta, on sinun jo aineistoa kerätessäsi tai esimerkiksi sovellusta kehittäessäsi varmistettava, että sinulla on riittävät oikeudet jakaa aineistoa edelleen jonkin CLARIN-loppukäyttäjän lisenssin (EULA) ehtojen mukaisesti. Lupia voi olla vaikeaa saada jälkikäteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut edistämään tutkimusaineistojen avointa saatavuutta ns. FAIR-periaatteiden mukaisesti. FIN-CLARINin tavoitteena on noudattaa FAIR-periaatteita Kielipankin kautta välitettävien kielivarojen osalta. Tarkistathan lisäksi oman yliopistosi tai kotiorganisaatiosi antamat ohjeet.

Aineiston kerääjän lupapohjat

Alkuperäisen aineiston tekijänoikeus ja lähioikeudet

  • Mikäli aineistosi sisältää tekijänoikeuksien tai nk. lähioikeuksien alaista materiaalia, jota et ole itse tuottanut (tai jota ei ole selvästi lisensoitu avoimella lisenssillä), sinulla ei ole suoraan oikeutta luovuttaa aineistoa tai sen kopioita edelleen (yksittäisiä lyhyitä sitaatteja lukuunottamatta).
  • Tekijänoikeuden tai lähioikeuden suojaaman aineiston yksityinen käyttö on luvallista, mutta työsuhteessa tapahtuva käyttö edellyttää aina oikeudenomistajan lupaa. Opetuskäytön osalta on eräitä lievennyksiä. Ks. tarkemmin mm. Toikkanen, T. & Oksanen, V., Opettajan tekijänoikeusopas.
  • Hanki aineiston kaikilta oikeudenomistajilta (esim. kirjailija, kustantaja, kääntäjä, esittäjä, tuottaja tms.) mieluiten kirjallinen lupa aineiston käyttöön, Kielipankkiin tallentamiseen, pysyvään säilyttämiseen sekä käyttöoikeuden antamiseen edelleen. Myös sähköpostitse annettu lupa riittää, kunhan sen mukana on koko viestiketju, josta luvan sisältö käy ilmi. Säilytä viestit! FIN-CLARINin suosittelema lupapyyntömalli kirjallisen teoksen tutkimuskäyttöön löytyy täältä.
  • Mikäli kyseessä on sovellusohjelma, jossa olet käyttänyt muiden tekemiä osia, varmista myös käyttöoikeutesi niihin. Turvallisinta on hyödyntää aina vain avoimilla lisensseillä saatavilla olevia sovelluksia.

Valmiin tutkimusaineiston oikeudet

  • Kun järjestelmällisesti keräät ja kenties myös "rikastat" tutkimusaineistoasi merkkaamalla ja jäsentelemällä sitä, sinulle tai tutkimusryhmäsi jäsenille voi syntyä valmiin aineiston tekijänoikeus tai ainakin jokin aineistoon liittyvä lähioikeus. Lähioikeuksia ovat esimerkiksi ns. luettelo- ja tietokantasuoja ja/tai äänitteen tai elokuvan tuottajan suoja. Joissakin tapauksissa myös työnantajallasi saattaa olla oikeus keräämääsi aineistoon.
  • Pelkästään tutkimuseettisistä syistä on tärkeää, että saat kunnian aineistosta, jonka olet koostanut, kuvaillut ja tuonut muiden saataville. Jo aineiston keruuvaiheessa sinun ja tutkimusryhmäsi on hyvä yhdessä sopia aineiston mahdollisimman avoimesta arkistoinnista sekä viittaamiseen liittyvistä asioista, mm. siitä, keiden nimet pitää mainita valmiin aineiston lähdeviitteessä ja pitääkö esimerkiksi yliopiston nimi olla viitteessä mukana. Malliksi voit katsoa esimerkkejä erilaisista aineistojen lähdeviitteistä mm. Kielipankin aineistolistalta.

Henkilötiedot ja tutkittavien henkilöiden yksityisyys

Tutkijoiden tulee noudattaa oman yliopiston tietosuojaohjeistusta.

Kielipankissa välitettäviä aineistoja koskevaa tietosuojaohjeistusta päivitetään parhaillaan. Uudet ohjeet löytyvät jatkossa Kielipankin portaalin tukisivuilta.


Kysy lisää FIN-CLARINilta


Kielivarojen tuottajan ja julkaisijan ohjeet-- MiettaLennes - 2018-08-23