Menestystarinat: Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI)

2007-2013: Oulun yliopiston johtamassa hankkeessa Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista tutkittiin oppijankielen ja oppijansuomen piirteitä ja koottiin Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI). Hanketta johti dosentti Jarmo Harri Jantunen.

Hankkeessa selvitettiin, millaisia ovat ne oppijankielestä löydettävät piirteet, jotka toisaalta erottavat kielivariantin natiivien tuottamasta kielestä ja toisaalta aiheutuvat oppijan äidinkielestä. Lisäksi tarkasteltiin piirteitä, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan oppijankielelle yleensä.

Tutkimusaineisto kerättiin ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä opiskelevien tuottamista teksteistä. Aineistossa on tekstejä lukuisten eri äidinkielisten suomenoppijoiden tuottamana, joten sen avulla on mahdollista tutkia mm. äidinkielen vaikutusta laaja-alaisesti. Tekstit on arvioitu Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan, joten kielenpiirteiden analyysi on mahdollista myös taitotasoittain, mikä antaa mahdollisuuden tarkastella kielitaidon kehittymistä.

Hankkeessa olivat mukana Oulun yliopiston suomi toisen ja vieraana kielenä -oppiaineen lisäksi Tallinnan yliopiston Eesti keele ja kultuuri institut, Uumajan yliopiston Institutionen för Språkstudier ja Petroskoin valtionyliopiston Suomen kielen ja kirjallisuuden laitos.

2013-2014: Viimeisteltiin korpuksen kieliopillinen annotointi ja taitotasoarviointi.

2015 huhtikuu: Korpus julkaistiin Korpissa (https://korp.csc.fi).

Korpusta on käytetty yhden väitöskirjan ja kymmenen gradun lisäksi myös muissa opinnäytetöissä. Käyttölupia on myönnetty yhteensä kymmeniä sekä Suomeen että ulkomaille kandidaatintutkielmista väitöskirjatutkimuksiin.

ICLFI-hanke sai FIN-CLARIN Content -rahoitusta vuosina 2013-2014.