Kontaktuppgifter

Avdelningen för Digital Humaniora
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet
fin-clarin ( ATT ) helsinki.fi


Facebook

Prenumerera på nyhetsbrevet

CLARIN NewsflashKansainvälinen CLARIN-projekti


CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

FIN-CLARIN - Finländskt språkmaterial i gemensamt bruk

FIN-CLARIN-konsortiet är en del av den europeiska CLARIN-infrastrukturen. Konsortiets mål är att alla Finlands forskare på smidigast möjliga sätt skall ha tillgång till europeiska CLARIN-kompatibla språkmaterial, och att utländska forskare skall erbjudas motsvarande möjligheter att använda finländskt material. Vi når det målet genom att i första hand utveckla servicen vid Språkbanken i Finland, Kielipankki på finska. Mera...