Yhteystiedot

FIN-CLARIN
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

fin-clarin ( ATT ) helsinki.fi


Kielipankissa on käytössä
138 aineistoa
13 työkalua

Tulossa 91 kielivaraa

Kerro meille omasta kieliaineistostasi!
FIN-CLARIN    CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Kansainvälinen CLARIN-projektiAineistot:Digitaalinen muoto-opin arkisto

Perustiedot | Sisältö | Viittausohje

Perustiedot

Koostaja Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaine
Kieli suomi
Tekstilaji suomen murretekstejä
Datan määrä 841 755 sanetta
Muoto  
Käyttöoikeusluokka CC BY
Saatavuus Korp
Kuvaus Digitaalinen muoto-opin arkisto sisältää Muoto-opin arkistoon varastoituja murreaineistoja eri pitäjien murteista. Arkiston tarkoitus on helpottaa suomen rikkaan morfologian tutkimusta.
Kuvailutiedot META-SHARE

Sisältö

Digitaalinen muoto-opin arkisto (DMA) on morfologisesti luokiteltu tietopankki suomen murteista. Se pohjautuu paperimuotoiseen Muoto-opin arkistoon, mutta aineistoa on täydennetty joiltakin osin. Digitaalinen muoto-opin arkisto kootiin Suomen Akatemian rahoittaman Electronic Morphology Archives for Finnish Dialects -tutkimushankkeen puitteissa (1.11.2001–31.1.2005).

Digitaalisen muoto-opin arkiston sisältämät lause-esimerkit ovat poimintoja kielenoppaiden spontaanista puheesta. Lause-esimerkit kuvaavat muoto-opillisia ilmiöitä esiintymiskontekstissaan. Tammikuussa 2005 DMA:ssa oli n. 140 000 digitoitua lause-esimerkkiä, ja aineistoa kartutetaan edelleen.

Viittausohje

Digitaalisen muoto-opin arkiston aineistoa käytettäessä siihen viitataan seuraavalla tavalla:

Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos (2003). Digitaalinen muoto-opin arkisto [tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201403261

University of Helsinki, The Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies (2003). Digital Morphology Archives [text corpus]. Kielipankki. Retrieved from http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201403261