Yhteystiedot

FIN-CLARIN
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

fin-clarin ( ATT ) helsinki.fi


Kielipankissa on käytössä
138 aineistoa
13 työkalua

Tulossa 91 kielivaraa

Kerro meille omasta kieliaineistostasi!
FIN-CLARIN    CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Kansainvälinen CLARIN-projektiTervetuloa FIN-CLARINin kotisivulle!

FIN-CLARIN on eurooppalaisen CLARIN-tutkimusinfrastruktuurin kansallinen kumppani Suomessa.

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on koko Euroopan laajuinen, suuren mittakaavan tutkimusinfrastruktuurin valmisteluprojekti, jonka tavoitteena on uudistaa tapoja tehdä humanistista tutkimusta ja luoda puitteet kielimateriaalien ja -työkalujen toimivalle yhteiskäytölle.

Nykyisellään kieliresurssit ovat pirstoutuneena eri puolille Eurooppaa, eikä yhteiskäyttö ole juurikaan mahdollista. CLARINin tavoitteena on helpottaa aineistojen ja työkalujen löytämistä ja tarvittavien käyttölupien saamista sekä taata palvelujen ja materiaalien yhteensopivuus.

FIN-CLARIN on järjestäytynyt konsortioksi, jonka jäseninä on suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja sekä Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus (Kotus) ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Suomalaiset tutkijat liittyvät CLARIN-infrastruktuuriin FIN-CLARINin kautta. > Organisaatio/Hallinto

FIN-CLARINin sekä kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden tärkein kohtaamispiste on Kielipankki, kieliaineistojen ja -työkalujen kokoelma. FIN-CLARIN-hanke kehittää Kielipankin käytettävyyttä yhteistyössä CSC:n ja Kielipankin käyttäjien kanssa. Lisätietoja: Hankkeet > Kielipankki.