Hallinto: FIN-CLARIN -johtoryhmän sähköpostikokous

Aika: ma 6.8.2018 klo 9:00 - 10.8.2018 klo 18:00


ESITYSLISTA


1. RDHum Research Data and Humanities, Oulu 14.-16.8.2019

 • FIN-CLARIN-johtoryhmä käsitteli konferenssin perustamista sähköpostikokouksessaan 7.5. klo 12 - 14.5.2018 klo 12 ja päätti hyväksyä FIN-CLARINin konferenssin taustaorganisaatioksi. Esitys löytyy ko.kokouksen esityslistan liittestä https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinJory201805714SahkopostikokousEL
 • CFP lähetetään elokuun aikana, tämän esityslistan ohessa on luonnos johtoryhmän käsiteltäväksi.
 • Ehdotuksesta voi keskustella sähköpostikokouksen aikana ja perjantaihin klo 18 mennessä tulleet kommentit ehtivät mukaan.
 • Järjestelytoimikunta, tieteellinen toimikuna, pääpuhujat. Ajatuksia?
 • Mihin kutsua kannattaisi lähettää? Voivatko johtoryhmän jäsenet tahoillaan edentää sitä? Ehdotuksia sähköpostilistoja, blogeja, ym?. Huomioidaan Humanities laajasti.
 • Ajatuksia rahoitusmahdollisuuksista? TSV ehdotettiin kevään kokouksessa, mutta entä muita?
 • Liitteenä CFP versio 2

2. GDPR ja sen ottaminen huomioon Kielipankin toiminnassa

 • Tiedote: https://www.kielipankki.fi/uutiset/paivityksia-kielipankin-tietosuojakaytanteisiin/
 • Kielipankissa on aineistoja, joiden osalta päätettiin keväällä 2018 tehdä tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselvitykset perusteena yleisen edun mukainen tutkimus. Tietosuojaselvitys linkitetään aineiston tietoihin (kuvailutietueseen ainakin), kun aineiston rekisterinpitäjän kanssa on käyty sitä koskeva keskustelu ja rekisterinpitäjä on hyväksynyt tietosuojaselvityksen sisällön. Kaikkiin rekisterinpitäjiin otetaan yhteyttä vuoden 2018 aikana. Jos rekisterinpitäjä on tahollaan jo tehnyt ko. tietosuojaselvityksen, käytetään sitä. Uusien aineistojen tietosuojaselvitysten tekemiseen tarjotaan rekisterinpitäjälle tukea tarvittaessa tapauskohtaisesti.
 • Esimerkki Proof-aineistosta, jonka tietosuojaselvityksen rekisterinpitäjä (edustajat) ovat hyväksyneet https://www.kielipankki.fi/aineistot/tietosuoja/proof-korpus/
 • Esimerkki Fin INTAS -aineistosta, jonka tietosuojaselvityksen rekisterinpitäjä (edustaja) on hyväksynyt https://www.kielipankki.fi/aineistot/tietosuoja/finintas/

3. Tiedotusasia

 • ELRC 2nd Workhop in Finland 24.10.2018 10-16.30 Radisson Blue Royal (http://www.lr-coordination.eu) Työpaja järjestetään yhteistyössä Kites ry:n kanssa siten, että iltapäivän ohjelma on yhteistä. Sen aihealueet ovat: kokemuksia konekäännösjärjestelmän käyttämisestä (Erkka Vuorinen EU-komission käännösyksiköstä DG for Translation), eTranslation Term Bank -hanke (Simon Dahlberg Språkrådet, Sverige) ja Postediting (Turun yliopisto). Muissa osiossa keskustellaan mm. avoimesta datasta, sekä julkishallinnon kieliresursseista, tarpeista ja mahdollisuuksista hyödyntää hankkeen CEF eTranslation platform (https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation) tuloksia.

-- HannaWesterlund - 2018-08-02

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Unknown file formatdocx RDHum2019-CFP-v2.docx manage 15.6 K 2018-08-03 - 11:58 HannaWesterlund RDHum2019-konferenssin ensimmäinen kutsu, v2
Topic revision: r3 - 2018-09-03 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback