Yhteystiedot

FIN-CLARIN
Nykykielten laitos
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
p. 02941 40599 / 02941 29317
fin-clarin ( ATT ) helsinki.fi


Kielipankissa on käytössä
137 aineistoa
5 työkalua

Tulossa 90 kielivaraa

Kerro meille omasta kieliaineistostasi!
FIN-CLARIN    CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Kansainvälinen CLARIN-projekti

META-NORD -verkosto

FIN-CLARIN

FIN-CLARIN on suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio, joka auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki, joka on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus. Helsingin yliopisto vastaa aineistojen hankinnasta, työkalujen kehityksestä sekä koulutustoiminnasta. CSC vastaa teknisestä ylläpidosta.

FIN-CLARIN_in-a-row_medium.jpg

Missio

Autamme humanististen tieteiden tutkijoita poistamalla turhat tutkimuksen hidasteet. Saatamme aineistot sähköiseen muotoon, mahdollistamme sisältöhaun sekä järjestämme aineistojen pitkäaikaissäilytyksen, uudelleenkäytön ja käyttöoikeuksien hallinnan.

Visio

Tarjoamme tutkijoille mahdollisuuden hakea esimerkkejä puhe-, video- ja tekstiaineistoista erilaisten kielellisten rakenteiden perusteella. Virkkeitä laajempia kokonaisuuksia tutkiville tarjoamme dokumenttihaun sisällön perusteella.

Strategia

Tuomme sähköisiä aineistoja tutkijoiden saataville välittämällä muistiorganisaatioiden aineistoja, joihin liitetään edistynyt sisältöhaku, sekä säilyttämällä ja välittämällä tutkimusprojektien lähdeaineistoja. Lisäksi luomme tai sovitamme työkaluja aineistojen jalostamiseen (esim. OCR, automaattiset jäsentimet, puheentunnistus, annotointi) ja sisältöhakujen edistämiseen (esim. luokittelu ja tiedonlouhinta).


FIN-CLARIN-organisaatio

FIN-CLARIN-konsortio on osa eurooppalaista CLARIN-yhteistyötä, joka pyrkii luomaan digitaalisille ihmistieteille yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. FIN-CLARINin tavoitteena on varmistaa, että kaikki Suomen tutkijat pääsevät mahdollisimman helposti käyttämään mitä tahansa eurooppalaisia CLARIN-yhteensopivia kieliaineistoja, ja että ulkomaisille tutkijoille tarjotaan vastaavat mahdollisuudet suomalaisiin aineistoihin.

Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kieliaineistojen tallennus-, lupa- ja hakupalveluita Suomessa. FIN-CLARIN ottaa vastaan tutkijoiden tuottamat uudet aineistot ja kehittää niihin liittyviä käyttöohjeita ja tukipalveluja.

FIN-CLARIN-konsortion jäseninä on suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja sekä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Suomalaiset tutkijat liittyvät CLARIN-infrastruktuuriin FIN-CLARINin kautta. CLARIN ( Common Language Resources and Technology Infrastructure) on osa eurooppalaista ESFRI-tiekarttaa (European Strategy Forum on Research Infrastructures). FIN-CLARIN kuuluu suomalaisten tutkimusinfrastruktuurien kansalliseen tiekarttaan.

FIN-CLARIN on ollut mukana toteuttamassa CLARINin standardeja yhteistyössä eurooppalaisen META-NET-hankkeen ja siihen kuuluvan META-NORD-konsortion kanssa.

FIN-CLARINiin liittyy useita projekteja, esim. Puupankki-projekti, FinnWordNet-projekti ja HFST-projekti Helsinki Finite-State Transducer Technology), Suomalaisugrilaiset kielet ja internet Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella.