FIN-CLARIN: CLARIN-kielivarojen loppukäyttäjän lisenssit (for the English versions, see CLARIN End-User Licenses)

Loppukäyttäjän lisenssi on se teksti, jonka käyttäjät näkevät ja joutuvat hyväksymään käyttöoikeushakemuksen yhteydessä tai ennen kielivaran käyttöönottoa. Tiettyä kielivaraa koskeva lisenssi perustuu FIN-CLARINin ja aineiston oikeudenhaltijoiden väliseen tallennussopimukseen.

Kokeile CLARINin lisenssiluokitinta

Loppukäyttäjän lisensseissä käytettyjen lisäehtojen selitykset (lisenssiversio 1.0)

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot
ID Käyttäjän on tunnistauduttava. (ACA, RES)
AFFIL=x Käyttäjän on kuuluttava tiettyyn yhteisöön päästäkseen käyttämään kielivaraa. Yhteisö voi olla esim. yliopistojen tutkimushenkilöstö (x=EDU) tai yleisesti kielen tai kieliteknologian tutkijat (x=META).
AFFIL=EDU Käyttäjän on kuuluttava yliopistojen tai korkeakoulujen tutkimushenkilöstöön päästäkseen käyttämään kielivaraa.
AFFIL=META Käyttäjän on kuuluttava yleiseen kielen tai kieliteknologian tutkijoiden yhteisöön (META) päästäkseen käyttämään kielivaraa.
PERM Käyttäjälle voidaan myöntää pääsy kielivaraan vain tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella tai maksusta. (RES)
FF Kielivaran käyttämisestä peritään maksu.
PLAN Käyttäjältä edellytetään tutkimussuunnitelmaa. (RES)
Yleiset käyttöehdot
BY Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä. (PUB/ACA/RES)
NC Kielivaraa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. (PUB/ACA/RES)
INF Mikäli kielivarasta syntyy tieteellinen julkaisu, siitä pitää tiedottaa kielivaran oikeudenhaltijalle. (PUB/ACA/RES)
LOC Kielivaran käyttö on sallittu ainoastaan tietyllä palvelimella, eikä sitä saa siirtää tai kopioida muualle. (ACA/RES)
LRT Kielivaraa saa käyttää ainoastaan kielentutkimukseen ja kieliteknologiseen kehitystyöhön.
PRIV (aik. PD) Kielivara sisältää henkilörekisterilaissa tarkoitettua tietoa. Käyttäjän on pidettävä erityistä huolta aineiston sisältöön liittyvien henkilöiden yksityisyyden suojaamisesta. (RES)
Levittämiseen liittyvät ehdot
NORED Kopioita ei saa levittää. (ACA/RES)
ND Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty. (PUB)
DEP (aik. ReD) Kielivarasta tehdyt muokatut versiot voidaan tallentaa takaisin CLARIN-palveluun (esimerkiksi Kielipankkiin) sopimalla asiasta erikseen. Niitä ei saa levittää muilla tavoilla. (ACA/RES)
SA Käyttäjä saa levittää muutettua tai yhteenliitettyä kielivaraa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä kielivaraa. (PUB)
Muut käyttöehdot
* Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.

Huom. Tietyn kielivaran lisenssiehtoja laajemmasta käytöstä on aina mahdollista sopia erikseen suoraan kyseisen kielivaran oikeudenhaltijan kanssa.

CLARIN PUB -lisenssit

PUB-tyyppisiin kielivaroihin pääsyä ei rajoiteta. Lähtökohtaisesti ei rajoiteta niiden käyttötarkoitustakaan. Tarvittaessa voidaan kuitenkin lisäehdolla määrätä esimerkiksi, ettei aineistoa saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Muilla lisäehdoilla on mahdollista rajoittaa aineiston tai sen osien kopioiden edelleen välittämistä.


CLARIN ACA -lisenssit

ACA-tyyppiset kielivarat voidaan antaa tutkimus- ja opetuskäyttöön esimerkiksi HAKA-kirjautumisella tunnistautuneille käyttäjille, mutta henkilökohtaista käyttöoikeutta ei tarvitse hakea. Aineiston kopioita ei saa levittää. Kielivarasta voidaan julkaista artikkeleita ja analyysejä tieteellisissä julkaisuissa, konferenssiesitelmissä tai vastaavissa julkaisukanavissa. Niissä tulee noudattaa kielivaran viittauskäytäntöä.


CLARIN RES -lisenssit

RES-tyyppisten kielivarojen käyttäminen edellyttää aina henkilökohtaista käyttöoikeutta. Aineiston kopioita ei saa levittää. Kielivarasta voidaan julkaista artikkeleita ja analyysejä tieteellisissä julkaisuissa, konferenssiesitelmissä tai vastaavissa julkaisukanavissa. Niissä tulee noudattaa kielivaran viittauskäytäntöä.

Lisäehdoissa voidaan myös rajoittaa pääsyä aineistoon esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella. Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja, käyttäjän on huomioitava tämä aineiston käsittelyn ja julkaisujen yhteydessä.


Kysy tarvittaessa lisää FIN-CLARINilta (fin-clarin [AT] helsinki.fi).Kielipankin ohjeet-- MiettaLennes - 2017-01-26