In English | Suomeksi | På svenska

Ihmiset

Yksittäiset henkilöt, jotka ovat tekemisissä puhe- ja kieliteknologian kanssa. Esim. kieliteknologian opettajat ja tutkijat, kieliteknologiaan liittyvissä yrityksissä työskentelevät henkilöt jne.
FiLTWikiin rekisteröityneet henkilöt on listattu alla. Listaus sisältää henkilön nimen, tittelin, organisaation sekä www-osoitteen. Tarkempia tietoja saat kunkin henkilön omalta FiLTWiki-sivulta (klikkaa henkilön nimeä).

Lisää uusi henkilö listaan.


Topic revision: r6 - 2010-06-23 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback