Searched: ^o

Results from KitWiki web retrieved at 11:42 (GMT)

OFiTwol: Avoimen lähdekoodin morfologinen jäsennin suomen kielelle Tämän hankkeen tavoitteena on laatia kohtuullisen helposti ylläpidettävä suomen kielen morfologinen ...
Affiksien ja morfotaksin taulukko Taulukossa on sarakkeita, joiden sisällöstä voidaan mekaanisesti tehdä LEXC muotoinen leksikko. Muutamat tiedot kannattaa erottaa ...
Symbolien ja piirteiden taulukot LEXICAL SURFACE DESCRIPTION EXAMPLES {k} k 0 A, D gradating stop k~0 t a k {k}:0 {ie}i n ; h a k {k}:0 e {C}:0 ...
Sanojen taulukko HEADWORD BASEFORM NEXT FEATURES BASEWORD GRAD valo valo N01 katto katt o N01 C hääpidot hää pit o N01 ...
OMorFi: Community Yhteisön roolitus ja hyödyt eri osapuolille : 1. Yliopisto: tutkijat saavat alustan, jolla kokeilla tutkimuksensa hypoteeseja ja joilla saattaa ...
OMorFi: HDemo Outline The analyzer and generator demos on the internet are intended to demonstate our capabilities to morphologically analyze and generate various ...
OMorFi: Evaluation project Kontaktiopetuskertojen muistiinpanot: 1. OMorFiEvalValmistava 2. OmorFiEvalTestaus EvaluointiKorpukset Teknistä dokumentaatiota: http ...
Ensimmäisen kerran muistiinpanot Luennolla käsiteltiin kurssisivuilta löytyvää tapausta 1 PBL menetelmän mukaisesti. 1. Tapaukseen liittyvät käsitteet 1. Mitk ...
OMorFi: Freedom The Freedom of OMorFi means that it can be used for research and teaching in addition to a number of other useful purposes especially also for commercial ...
OMorFi: Yleistettyjen kaksitasosäännöstöjen kääntäjä Ensisijainen tavoite on luoda kääntäjä, joka osaa kääntää kaksitasosääntöjä, joissa keskuskieli on joukko merkkiparien ...
OMorFi: hfst string2fst Usage hfst string2fst help weight INTEGER alphabet FILE NAME input `...` out FILE NAME Purpose Compile a string of symbols ...
Omorfi wiki has been relocated to google code pages http://code.google.com/p/omorfi/w/list due to kitwiki being obsoleted and abandoned, consider this a historical ...
fst compiler compose: A Compiler Implementing the Intersecting Composition Operation General Outline The program fst compiler compose is a compiler tool intended ...
Open Source Project Joint Copyright Assignment by Contributor to Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus) and Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos jointly ...
OMorFi: Kotus sanalista omorfi version, XML format and my changes Kotus sanalista is XML format storing LGPL based Nykysuomen sanalista word list data. This page describes ...
OMorFi: Lexicon design principles This page is for designing and discussing how the lexical resources should be structured in this project. The lexical resources ...
Kuvaus ksk kotus: substantiivit ksk kotus 00 1 99 01 1 2 99 02 1 2 3 4 99 03 3 04 21 23 5 6 7 99 05 25 5 6 99 06 ...
OMorFi: Omorfin käyttö ja ylläpito csc.fi koneilla This page describes compiling and using of omorfi transducers and software on csc.fi shells. The rest of the text ...
OMorFi: Earlier Morphology Software Plans Avoimen lähdekoodin hanke suomen kielen morfologisen jäsentimen rakentamiseksi KristerLinden 06 Nov 2007
OMorFi: Outline of tasks for the lexicon compiler OMorFi lexicons and rule sets A first version of the Finnish lexicon has been developed by TommiPirinen, but additional ...
Omorfi #8211;performance testing This page describes how I have tested the performance of omorfi rulesets, using various implementations of finite state operations ...
OMorFi: Projektin päävaiheet 1. Hahmottelu: Roolien määritys ja hyötyjen verifiointi. Rahoituksen ja muiden resurssien tarpeen määritys ja aikataulujen hahmottelu ...
OMorFi: Patents to be avoided The project does not foresee any particular protective measures for the knowledge generated in the project and the knowledge generated ...
OMorFi: Publications Articles Lindén, K. (2008b) Probabilistic Model for Guessing Base Forms of New Words by Analogy. CICling 2008,9th International Conference ...
OMorFi: Tool for testing a morphological parser General outline The program fst regression test is a tool for testing two level grammars. As arguments, it takes ...
OMorFi: A list of resources Processed lexical resources Nykysuomen sanalista : A list of Finnish headwords with inflectional codes. See http://kaino.kotus ...
OMorFiRoadmap: Osatehtäviä, joista hanke voisi koostua 1. Kotuksen sanalistan täydentäminen ja korjailu $ 1.a Satunnaiset virheet: Tarkastaa Kotuksen sanalistaa ...
Omorfi #8211;SFST implementation of word form morphology of Finnish NB : this is not the newest version of omorfi but an initial attempt to build Finnish morphology ...
OMorFi: Joukahainen sanaston, nykysuomen sanalistan ja käänteissanakirjan yhteensovittaminen $ Lähtötilanne: Kolme eri lailla luokiteltua sanalistaa, tavoitteena ...
OMorFi: Seminars Open Source Morphology and Lexical Resources Date: December 5, 2007 Time: 14:00 16:00 Place: Seminar room 331, University ...
OMorFi: (name of this topic page) (contents of this page)
OMorFi: a SFST style interface implemented with OpenFst This page describes how OpenFst was used to create a SFST style interface. Differences between functions in ...
Alustava yhdyssanalista Alla oleva lista on luotu mekaanisesti täsmäyttämällä yhdyssanan pisin mahdollinen loppuosa KOTUS sanalistan luokiteltuihin sanoihin. Yhdyssanalle ...
Toisen kerran muistiinpanot (laati Miikka) Teknisiä dokumentteja evaluointiin esim. http://www.microsoft.com/finland/pkinfo/products/howto/hub.mspx etsittiin tietoa ...
OMorFi: List of all pages (coThis page contains generated listings of all pages related to omorfi in public webs of kitwiki. For a hand picked view of most important ...
OmorfiBugs: Testituloksia Kotuksen suomen kielen avoimesta morfologisesta jäsentimestä The bug/issue tracker for omorfi is at gna! server: https://gna.org/bugs/?group ...
Suoritin siis näin: tpirinen@corpus3 kotus sanalista/ $ cp kotus sanalista v1 r1.xml kotus sanalista clt351.xml tpirinen@corpus3 kotus sanalista/ $ vim kotus ...
Kitwiki pages are no longer updated in favour of googlecode wiki. Omorfi: an open source morphology for Finnish language Omorfi is an open source implementation of ...
Tämä sivu sisältää lähinnä vanhentutta tietoa; jos haluat käyttää omorfin uusinta versiota hipulla, sen voi noutaa ja asentaa osoitteesta . Lähin korvaava tuote on ...
Omorfi #8211;A sketch for more maintainable lexicon handling and collection This page currently contains plans for making lexicon updating and usage more maintainable ...
Omorfi is managed at google code now. This content is obsolete: Omorfi SVN repository The SVN repository for up to date omorfi version is located at gna.org servers ...
OpenAutomata: Project Abstract Title: Open and Language Independent Automata Based Resource Production Methods for Common Language Research Infrastructure Abstract ...
HfstOpenAutomataHome: (name of this topic page) (contents of this page)
Number of topics: 43

Topic revision: r79 - 2016-05-13 - MartinMatthiesen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback