Searched: ^k

Results from KitWiki web retrieved at 22:00 (GMT)

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmän toteutus (2009 2010) Development project of AAI for Finnish language resources Project plan and schedule ...
MirkaMikkonen 03 Jan 2008 Kieliteknologian itsearviointi 2008 Tällä hetkellä vaihe on se, että olen käymässä läpi yleisen kielitieteen tekemiä itsearviointeja (`99 ...
Kieliteknologian ensimmäinen itsearviointi (luonnos) Tässä luonnoksessa on merkitty lähteet itsearvioinnin työstämisen ajaksi. Ne poistetaan lopullisesta versiosta ...
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
Form for entering KIT courses Name Type Size Values Tooltip message Attributes KitCourseName text 60 Name of the KIT course ...
Courses offered by the KIT network until July 31, 2007 For the academic year, see http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/KitOp2007 (in Finnish) The courses ...
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
Täytä tähän taulukkoon oma nimesi (tai wiki tunnuksesi) sekä rasti niiden päivien kohdalle joina sinulle sopisi kokoontua Helsinkiin/Espooseen iltapäiväksi KIT tutkijakoulun ...
KIT verkoston opetus lukuvuonna 2007 2008 Uuden kurssin tietojen lisääminen Kurssien teknisten tunnusten tulee alkaa tekstillä KitOp2700 , joka on alla olevassa ...
Morfologinen jäsennys (CLT260) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
(kurssin nimi) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Kieliteknologian ATK ympäristö (CLT130) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
(kurssin nimi) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Johdanto tiedonhakututkimukseen
Tiedonhaun matemaattiset menetelmät
Emergence of early cognition, communication and language from humans to machines (T616090) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Vokologian tutkimusharjoittelu
Poikkeavat äänenlaadut
Johdatus puheen ja äänen akustiikkaan
Yleisen fonetiikan peruskurssi
Tiedonhaun kieliteknologia
Johdatus puhetekniikkaan ja vokologiaan
Leksikografia ja terminologia
Semantiikan ja pragmatiikan peruskurssi
Yleisen kielitieteen peruskurssi
KIT verkoston opetus lukuvuonna 2008 2009 Uuden kurssin tietojen lisääminen Kurssien teknisten tunnusten tulee alkaa tekstillä KitOp2008 , joka on alla olevassa ...
KIT kurssin tietuemalli Name Type Size Values Tooltip message Attributes kurssin nimi text 60 Name of the KIT course esitietovaatimukset ...
(kurssin nimi) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Lista ehdokkaista KIT seminaarin puhujaksi Nimi Yliopisto Ala/aihe Julkaisu/nettisivu/... Ehdotti Christopher Manning Stanford University probabilistic ...
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori ...
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
KIT course (insert any other info here) Back to : KitCourseList KimmoKoskenniemi 01 Jun 2006
Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT tutkijakoulu) KIT tutkijakoulu on nyt toisella kaudellaan, ensimmäinen kausi vuosina 2002 2005 vietiin lävitse ...
Julki tietokannan ohjeistus: Tutkijan tulee itse luokitella omat julkaisunsa oheisia koodeja käyttäen sekä liittää tarvittaessa mukaan sen aikakauslehden uusin impact ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmä (ala) Nimi ja virka asema Varahenkilö (a) Kimmo Koskenniemi, prof. (pj), HY Lauri Carlson, prof. HY (b) Tapio Salakoski ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2007 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 25.1.2007 14.00 15.20 Paikka: HY, seminaarihuone 331, yleisen kielitieteen ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2007 PÖYTÄKIRJA Aika: ti 13.3.2007 klo 11.00 to 15.3.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous Läsnä: Helena Ahonen ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos Kokouksen aika ja paikka: Aika: 15.3.2007 klo 13.00 alkaen Paikka: sähköpostikokous L ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 4/2007 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 3.4.2007 klo 12.00 5.4.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 5/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos Kokouksen aika ja paikka: Aika: 21.5.2007 klo 8.00 31.5.2007 klo 16.00 Paikka: sähköpostikokous ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 6/2007 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 11.6.2007 klo 9.00 12.6.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 7/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos julkaistu 11.10. klo 15.10 hyväksytty 19.10.2007 Kokouksen aika ja paikka: Aika: ti 9.10.2007 ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 8/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos Kokouksen aika ja paikka: Aika: 2.11.2007 klo 13.00 Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 9/2007 PÖYTÄKIRJA luonnospohja Kokouksen aika ja paikka: Aika: 28.11.2007 klo 9.00 30.11.2007 klo 12.00 Paikka ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2008 PÖYTÄKIRJA luonnos 16.5. Kokouksen aika ja paikka: Aika: 16.5.2008 klo 10.15 12.32 Paikka: yleisen kielitieteen ...
LIITE KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2008 ESITYSLISTA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 26.5.2008 klo 8.00 27.5.2008 klo 16.00 Paikka: sähk ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2008 PÖYTÄKIRJA RUNKO 1.9.2008 Kokouksen aika ja paikka: Aika: 15.9. 2008 klo 9.00 16.9.2008 klo 12.00 Paikka ...
Kokouksen aika ja paikka: Aika: 24.11.2008 klo 8.00 25.11. 2008 klo 14.00 Paikka: sähköpostikokous §1. Hakemus osittaisesta hoitovapaasta Mietta Lennes ...
Kokouksen aika ja paikka: Aika: 2.3.2008 klo 16.00 8.3. 2009 Paikka: sähköpostikokous §1. Sami Virpiojan matka apurahahakemus HAKEMUS: Hei, Haen KIT ...
KIT Tutkijakoulun johtoryhmä Kokous 2/2009 Pöytäkirja Aika ja paikka: Sähköpostikokouksena 5.5. 7.5.2009. Läsnä: Kimmo Koskenniemi (pj) Olli Aaltonen Mikko Kurimo ...
KIT Tutkijakoulun johtoryhmä Kokous 3/2009 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 10.6.2009 klo 8.00 12.6.2009 klo 16.00 Paikka: sähköpostikokous ...
Pöytäkirjat ja esityslistat: KitTutkijakoulunJorynPoytakirja2009nro3 KitTutkijakoulunJorynPoytakirja2009nro2 KitTutkijakoulunJorynPoytakirja2009nro1 KitTutkijakoulunJorynPoytakirja2008nro4 ...
Alustava suunnitelma KIT tutkijakoulun järjestämiksi kursseiksi Ks. myös: Kotisivun JannePylkkonen alla oleva sivu KitKokousKesa06, jonka tiedot sopisivat paremmin ...
KIT tutkijakoulun opiskelijat 2006 2009 Tutkijakoulutettavat Anna Dannenberg/HY Organisaatio: Yleisen kielitieteen laitos, Helsingin yliopisto ...
KIT tutkijakoulun organisointi KIT tutkijakoululla on: 1. johtaja (Kimmo Koskenniemi), 2. osa aikainen oto koordinaattori (Hanna Wester­lund, jolle ei ollut ...
KitTutkijakoulunArtikkelienLuokitteluohje 2009 A1 D1 A2 A3 A4 A5 B1 Hirsimäki, T., Pylkkönen, J. , and Kurimo, M. (2009) Importance of High Order N Gram ...
Kieliteknologian opetuksen valtakunnallinen verkosto (KIT verkosto) KIT verkosto sai Opetusministeriön erityisrahoitusta kahdessa jaksossa, vuosina 2001 1003 ja 2004 ...
KIT verkoston toiminta 1.8.2007 alkaen Maksulliseen JOO sopimukseen siirtymisen vaikutukset KIT laitoksissa LUONNOS Alla olevaan taulukkoon on kerätty tietoa siit ...
LIITE 2 KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 KOMMENTIT §2. KIT verkosto 1.8.2007 alkaen Esitys: 1. Nykyisen sopimusta ei toistaiseksi jatketa eikä jatkamista ...
LIITE 2 KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 KOMMENTIT §2. KIT verkosto 1.8.2007 alkaen Esitys: 1. Nykyisen sopimusta ei toistaiseksi jatketa eikä jatkamista ...
KIT verkoston johtoryhmä Näille sivuille on tarkoitus kerätä sellaista tietoa Kieliteknologian opetuksen valtakunnallisen verkoston eli KIT verkoston johtoryhm ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 2/2006 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 2/2006 Aika: 31.5. klo 18.30 2.6. klo 10.00 ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2006 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 3/2006 Aika: 8.8 klo 16.00 14.8. klo 10.00 ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 4/2006 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 4/2006 Aika: 6.9.2006 12.30 8.9.2006 klo 10 ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 5/2006 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 5/2006 Aika: 24.10.2006 10.00 25.10.2006 klo ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 6/2006 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 6/2006 Aika: 30.10.2006 14.00 31.10.2006 klo ...
Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 7/2006 Aika: 12.12.2006 16.30 14.12.2006 klo 16.30 Paikka: Sähköpostikokous Läsnä: Koskenniemi ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 1/2007 PÖYTÄKIRJA (luonnos) Kokouksen aika ja paikka: Aika: 25.1.2007 10.00 12.00 Paikka: HY, seminaarihuone 331, yleisen ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 2/2007 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 2/2007 Aika: 12.3.2007 11.00 13.3.2007 klo ...
KIT verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 pöytäkirja Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 3/2007 Aika: 24.5.2007 11.00 30.5.2007 klo ...
Helsingin yliopisto Yleisen kielitieteen laitos Kieliteknologian oppiaine Kieliteknologian opetuksen valtakunnallisen verkoston (KIT verkoston) kertomus vuodelta ...
Teaching of the KIT Network Adding new courses You may add further language technology courses using the following button. First, you should think about a suitable ...
KitWiki User`s Agreement (In use since April 24, 2006) Excluding the fair use such as short quotations, the user avoids adding such content that he or she does ...
Users Registration Policy ASIAKASREKISTERISELOSTE See also TWikiRegistration (rekisteröitymislomake), NewUserTemplate (käyttäjästä kertovien kotisivujen pohja) ...
Current Known TWiki Problems This page is for listing problems one might come across, which are due to TWiki function or actual bugs in the currently used TWiki version ...
Projektit / Kotoistus (English version not yet available) Tietotekniikan kotoistaminen Kielipankin ylläpitämisen lisäksi CSC koordinoi Opetusministeriön kotoistusprojektia ...
Karkea ja epätarkka johdatus Kotoistushankkeeseen English Abstract : This page describes global processes and Finnish activities related to cultural and language ...
Kotoistus Project: ICT Localisation in Finland Links: Trash.KitWikiKotoistusHankkeenPalaveri20061108 KotoistusTyokohteita KotoistusKarkeaEnsiOrientaatio ...
About this document Tämä on html versio tiedostosta http://www.kotoistus.fi/valmiit/opm selvitys.pdf. Set ALLOWTOPICCHANGE KotoistusGroup, AnssiYliJyra ...
Kpk322/FS1. Puheen analyysi Kurssiraportti Kepstrianalyysin ja f0 taajuuden analyysi On olemassa lähtökohtainen tarve ja motivaatio (ks. käyttökohteet) saada ...
Number of topics: 120

Topic revision: r79 - 2016-05-13 - MartinMatthiesen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback