Difference: UnixGroupsFin (6 vs. 7)

Revision 72008-01-30 - PirkkoSuihkonen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="UnixGroups"

Unix-ryhmät

Line: 16 to 16
 
Kieli Korpus Yhteyshenkilö Unix-ryhmä
Somali/somali selko13.94, selko18.94, selko20.94   li-c2
Changed:
<
<
Hebrew/heprea hakemistossa ADM Anssi Yli-Jyrä li-c2
>
>
Hebrew/heprea hakemistossa ADM Anssi Yli-Jyrä li-c2 ?
 
English/englanti gutenberg   li-a2
English/englanti susanne   li-a2
English/englanti WSJ   li-a2
Yiddish/jiddish royte-pomerantsen   li-a2
Changed:
<
<
Greek/kreikka hakemistossa ADM Anssi Yli-Jyrä li-c2
>
>
Greek/kreikka hakemistossa ADM Anssi Yli-Jyrä li-c2 ?
 
Latin/latina apa (Martti Nyman) li-a2
Russian/venäjä fowler   li-c2
Russian/venäjä spoken   li-c2
Line: 43 to 43
 Hakemistossa /ADM on korpuksia, jotka siirretään tähän hakemistoon sen jälkeen, kun korpuksia koskevat sopimukset ovat selvät.

Kieli Korpus Yhteyshenkilö Unix-ryhmä
Changed:
<
<
Swedish/ruotsi hakemistossa ADM   li-a1
Finnish/ruotsi a-contract   li-c2
Finnish/ruotsi b-contract   li-c2
Finnish/ruotsi ftc   li-c2
Finnish/ruotsi parole   li-c2
>
>
Swedish/ruotsi hakemistossa ADM   li-a2
Finnish/suomi a-contract   li-a2
Finnish/suomi b-contract   li-a2
Finnish/suomi ftc   li-a2
Finnish/suomi parole   li-a2
  ---

/language-departments

Changed:
<
<
Hakemistossa /ADM on venäjän korpuksia, jotka siirretään tähän hakemistoon tai hakemistoon /general-linguistics sen jälkeen, kun korpuksia koskevat sopimukset ovat selvät.
>
>
Hakemistossa /ADM on venäjän korpuksia, joiden omistussuhteet eivät vielä ole selvät. Jos korpukset voidaan jättää UHLCS:lle, ne siirretään tähän hakemistoon tai hakemistoon /general-linguistics sen jälkeen, kun korpuksia koskevat sopimukset ovat selvät. Korpuksia varten on valmiina hakemisto /slavonic-and-baltic-lgs/slavonic-lgs/russian. Jos ne siirretään tähän hakemistoon, ne kuuluvat slaavilaisten ja balttilaisen kielten laitoksen omistukseen.
 
*Kieli Korpus Yhteyshenkilö Unix-ryhmä
Swedish/ruotsi fisc Jan K. Lindström ld2-a2
Line: 98 to 98
 
  Psalms Pirkko Suihkonen lipr-c2
Bashkir/bashkiiri New-Testament Pirkko Suihkonen lipr-c2
Crimean Turkish / kriminturkki New-Testament Pirkko Suihkonen lipr-c2
Changed:
<
<
  word-list Pirkko Suihkonen lipr-c2
>
>
Crimean Turkish / kriminturkki word-list Pirkko Suihkonen lipr-c2
 
Kirghiz/kirgiisi Books-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
Tatar/tataari Books-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
  New-Testament Pirkko Suihkonen lipr-c2
Line: 115 to 115
 
  morphologically-tagged-corpora Manja Lehto lipr-c2
  texts Manja Lehto lipr-c2
Livonian/liivi Books-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
Changed:
<
<
Livonian/liivi suhonen Pirkko Suihkonen lipr-c2
>
>
Livonian/liivi suhonen (Seppo Suhonen) lipr-c2
 
Livvi/livvi Bible-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
  Books-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
  New-Testament Pirkko Suihkonen lipr-c2
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback