Difference: UnixGroupsFin (9 vs. 10)

Revision 102008-03-04 - PirkkoSuihkonen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="UnixGroups"

Unix-ryhmät

Line: 160 to 160
 
Kildin Saami / kildininsaame Books-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
North Saami / pohjoissaame report Irja Seurjärvi-Kari lipr-c3
North Saami / pohjoissaame vuolab (Kerttu Vuolab) lipr-c3
Changed:
<
<
Ume Saami / uumajansaame data Olavi Korhonen lipr-c3
>
>
*Ume Saami / uumajansaame data Olavi Korhonen lipr-c3
 
Enets/enetsi New-Testament Pirkko Suihkonen lipr-c2
Kamas/kamassi texts-donner Merja Salo lipr-c3
Nenets/nenetsi sample-sentences Tapani Salminen lipr-c3
Line: 181 to 181
 
  rugin Merja Salo lipr-c3
Mansi/mansi Books-of-Children Pirkko Suihkonen lipr-c2
Added:
>
>
*Huom: rajoitus uumajansaamen korpuksen käyttölupiin: käyttöluvan saa myöntää vain suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoille.
  -- PirkkoSuihkonen - 15 Jan 2008 \ No newline at end of file
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback