Difference: SuomenKielipankki:Dev:Tutkimus_Alat_Kielitiede (1 vs. 8)

Revision 82006-10-20 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Revision 72006-10-13 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Revision 62006-10-12 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Revision 52006-10-12 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Revision 42006-10-11 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"
Added:
>
>
CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede (in English)
 
Changed:
<
<
in English

CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede

>
>

Kielitiede ja siihen liittyvät tieteet

 
Changed:
<
<
Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Varsinaisessa kielitieteessä kieltä tutkitaan autonomisena järjestelmänä ilman kytköksiä kielen ulkopuoliseen todellisuuteen. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimitystä tietokonelingvistiikka on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä, joilla kieltä voidaan tunnistaa, tuottaa ja jäsentää. Kieliteknologia on varsin monitieteistä, se liittyy mm. tietojenkäsittelytieteeseen ja yleiseen kielitieteeseen. (viite: Wikipedia)
>
>
Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimityksiä tietokonelingvistiikka ja puheteknologia on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä. Kieliteknologia on varsin monitieteistä, se liittyy mm. tietojenkäsittelytieteeseen ja yleiseen kielitieteeseen. Muita kielitieteeseen liittyviä tieteenaloja ovat mm.
 
Changed:
<
<
Edellä mainittujen alojen lisäksi CSC palvelee kielentutkimusresurssiensa kautta tutkimusta seuraavilla aloilla:
 • puheteknologia
 • käännöstiede, keskusteluntutkimus, filologia, eksegetiikka, tekstilingvistiikka
 • informatiikka, ontologia, tietojenkäsittelytiede
 • kognitiivinen kielentutkimus, psykolingvistiikka, neurolingvistiikka
>
>
 • käännöstiede, keskusteluntutkimus, filologia, kirjallisuustiede, eksegetiikka, tekstilingvistiikka
 • fonetiikka, kognitiivinen lingvistiikka, psykolingvistiikka, kybernetiikka, ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimus
 • ontologiatutkimus, informatiikka, bioinformatiika, tilastotiede, sovellettu tietojenkäsittelytiede
 • arkeologia, historia, sosiaalilingvistiikka, text-pohjainen yhteiskuntatiede, etnologia, tietotekniikan kotoistaminen
 
Changed:
<
<

Mikä on Suomen Kielipankki?

Suomen Kielipankki on palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta. Tutkijoiden käyttöön CSC on varustanut tietokonepalvelimen, jolle on asennettu tutkimusaineistoja ja ohjelmia aineistojen käsittelyyn. Joihinkin tutkimusaineistoihin pääsee käsiksi myös internetselaimen avulla tutkijan käyttöliittymässä. Palvelimella sijaitsee myös tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä toteutetut projektit ja korpuspalvelut.
>
>

Kielipankki

Tukeakseen kielitiedettä ja siihen liittyviä tieteitä, CSC ylläpitää Suomen Kielipankkia, jonka ydin muodostuu * kieliresursseista, joita ovat elektroniset dokumentit, multimedia ja puhetietokannat, tai tekstikorpukset, arboretumit, puupankit siinä missä sanalistat, terminologiat ja sanakirjatkin * kielityökaluista, joita ovat lingvistin kenttätyökalut, tiedostomuuntimet, preprosessorit tai muoto-opilliset ja lauseopilliset kielen mallit, leksikkoresurssit, sekä kieliteknologiainsinöörien ohjelmointityökalut.
 
Changed:
<
<
Tutkimusaineistojen ja ohjelmien käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea www-lomakkeella. CSC:llä on kehitteillä myös kaikille vapaa ohjeistus- ja yhteistyöympäristö, jonka väliaikainen sijainti on http://forums.csc.fi/kitwiki.
>
>
Tällaiset digitaaliset tutkimusmateriaalit ja laskennalliset menetelmät edustavat keskeisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen yhteisiä tutkmusinfrastructuureja.

Tietotekniikan kotoistaminen

Kielipankin ylläpitämisen lisäksi CSC koordinoi Opetusministeriön Tietotekniikan kotoistusprojektia. Projekti käsittelee kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä tietotekniikan kysymyksiä kuten skriptejä, merkkejä ja näppäimistöasetteluja, dokumenttitemplaattien kotoistamista yms. locale-asetuksista riippuvia asioita Suomessa.

Revision 32006-10-06 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Note: This page will be temporariliy authoritative home for the language research services of CSC in October 2006 (but not in September or November)

This belongs to the forthcoming pages of the language bank and is under development.
Line: 6 to 6
 For further information, please read about our plans.
Changed:
<
<
[in English]
>
>
in English
 

CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Varsinaisessa kielitieteessä kieltä tutkitaan autonomisena järjestelmänä ilman kytköksiä kielen ulkopuoliseen todellisuuteen. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimitystä tietokonelingvistiikka on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä, joilla kieltä voidaan tunnistaa, tuottaa ja jäsentää. Kieliteknologia on varsin monitieteistä, se liittyy mm. tietojenkäsittelytieteeseen ja yleiseen kielitieteeseen. (viite: Wikipedia)

Changed:
<
<
CSC palvelee tutkimusresurssiensa kautta tutkimusta edellä mainittujen alojen lisäksi seuraavilla aloilla:
>
>
Edellä mainittujen alojen lisäksi CSC palvelee kielentutkimusresurssiensa kautta tutkimusta seuraavilla aloilla:
 
 • puheteknologia
 • käännöstiede, keskusteluntutkimus, filologia, eksegetiikka, tekstilingvistiikka
 • informatiikka, ontologia, tietojenkäsittelytiede

Revision 22006-09-15 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"
Added:
>
>

Note: This page will be temporariliy authoritative home for the language research services of CSC in October 2006 (but not in September or November)

This belongs to the forthcoming pages of the language bank and is under development. Please refer to http://www.csc.fi/suomi/Kielitiede.html.fi until November. For further information, please read about our plans.

[in English]

 

CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Varsinaisessa kielitieteessä kieltä tutkitaan autonomisena järjestelmänä ilman kytköksiä kielen ulkopuoliseen todellisuuteen. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimitystä tietokonelingvistiikka on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä, joilla kieltä voidaan tunnistaa, tuottaa ja jäsentää. Kieliteknologia on varsin monitieteistä, se liittyy mm. tietojenkäsittelytieteeseen ja yleiseen kielitieteeseen. (viite: Wikipedia)

Line: 11 to 18
 
 • kognitiivinen kielentutkimus, psykolingvistiikka, neurolingvistiikka

Mikä on Suomen Kielipankki?

Changed:
<
<
Suomen Kielipankki on palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta. Tutkijoiden käyttöön CSC on varustanut tietokonepalvelimen, jolle on asennettu tutkimusaineistoja ja ohjelmia aineistojen käsittelyyn. Joihinkin tutkimusaineistoihin pääsee käsiksi myös internetselaimen avulla tutkijan käyttöliittymässä. Palvelimella sijaitsee myös tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehdyt projektit ja laboratoriokokonaisuudet.
>
>
Suomen Kielipankki on palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta. Tutkijoiden käyttöön CSC on varustanut tietokonepalvelimen, jolle on asennettu tutkimusaineistoja ja ohjelmia aineistojen käsittelyyn. Joihinkin tutkimusaineistoihin pääsee käsiksi myös internetselaimen avulla tutkijan käyttöliittymässä. Palvelimella sijaitsee myös tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä toteutetut projektit ja korpuspalvelut.
  Tutkimusaineistojen ja ohjelmien käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea www-lomakkeella. CSC:llä on kehitteillä myös kaikille vapaa ohjeistus- ja yhteistyöympäristö, jonka väliaikainen sijainti on http://forums.csc.fi/kitwiki.

Revision 12006-09-14 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Varsinaisessa kielitieteessä kieltä tutkitaan autonomisena järjestelmänä ilman kytköksiä kielen ulkopuoliseen todellisuuteen. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimitystä tietokonelingvistiikka on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä, joilla kieltä voidaan tunnistaa, tuottaa ja jäsentää. Kieliteknologia on varsin monitieteistä, se liittyy mm. tietojenkäsittelytieteeseen ja yleiseen kielitieteeseen. (viite: Wikipedia)

CSC palvelee tutkimusresurssiensa kautta tutkimusta edellä mainittujen alojen lisäksi seuraavilla aloilla:

 • puheteknologia
 • käännöstiede, keskusteluntutkimus, filologia, eksegetiikka, tekstilingvistiikka
 • informatiikka, ontologia, tietojenkäsittelytiede
 • kognitiivinen kielentutkimus, psykolingvistiikka, neurolingvistiikka

Mikä on Suomen Kielipankki?

Suomen Kielipankki on palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta. Tutkijoiden käyttöön CSC on varustanut tietokonepalvelimen, jolle on asennettu tutkimusaineistoja ja ohjelmia aineistojen käsittelyyn. Joihinkin tutkimusaineistoihin pääsee käsiksi myös internetselaimen avulla tutkijan käyttöliittymässä. Palvelimella sijaitsee myös tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehdyt projektit ja laboratoriokokonaisuudet.

Tutkimusaineistojen ja ohjelmien käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea www-lomakkeella. CSC:llä on kehitteillä myös kaikille vapaa ohjeistus- ja yhteistyöympäristö, jonka väliaikainen sijainti on http://forums.csc.fi/kitwiki.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback