Difference: SuomenKielipankki:Dev:Kielitiede_Kielipankki (4 vs. 5)

Revision 52006-10-19 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:Tutkimus_Alat_Kielitiede"
Kielitiede / Kielipankki (in English)
Line: 7 to 7
 

Palvelukokonaisuuden osat

Suomen Kielipankki on CSC:n ylläpitämä palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta:
Added:
>
>
  1. ligvistisiä tutkimusmateriaaleja ja ohjelmistoja joita CSC voi asettaa sopimuksiensa pohjalta suoraan asiakkaidensa käyttöön
  2. CSC:n tutkijan käyttöliittymässä sijaitsevat web-pohjaiset käyttöliittymät joihinkin kielipankin resursseihin
 
  1. Unix-pohjainen aineistopalvelin (corpus.csc.fi), joka on omistettu kieliaineistoille ja kielityökaluille
Changed:
<
<
  1. Korpuspalvelimen autonomiset aliosiot, joilla on itsenäinen, CSC:stä riippumaton juridinen hallinto ja ylläpito, mutta CSC:n tuottama sopimusperustainen teknologinen toteutus.
  2. kieliresursseja ja ohjelmistoja joita CSC voi asettaa sopimuksiensa pohjalta suoraan asiakkaidensa käyttöön
  3. CSC:n tutkijan käyttöliittymässä sijaitsevat web-pohjaiset kielityökalut joilla voidaan käsitellä joitakin kieliaineistoja
>
>
  1. korpuspalvelimen autonomiset aliosiot, joilla on itsenäinen, CSC:stä riippumaton juridinen hallinto ja ylläpito, mutta CSC:n tuottama sopimusperustainen teknologinen toteutus.
 

Palvelun käyttäminen ja käyttötutki

Kielipankin palvelukokonaisuuden käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea Kielipankin hakemuslomakkeella.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback