Difference: SuomenKielipankki:Dev:FrequencyLists (1 vs. 2)

Revision 22010-10-21 - ljalava

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Taajuussanastot

Revision 12008-01-03 - TeroAalto

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="SuomenKielipankki:Dev:WWW"

Taajuussanastot

Kielipankin sanomalehtiteksteistä koostetussa taajuussanastossa luetellaan aineiston 9996 yleisintä lemmaa. Sanasto on vapasti käytettävissä tutkimukseen lataussivulla mainitun Creative Commons-lisenssin mukaan.

Loput Kielipankin taajuussanastot ovat käytettävissä koneella corpus.csc.fi. Verkosta löytyy lisäksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aineistopalvelussaan julkaisemat sanalistat.

-- TeroAalto - 03 Jan 2008

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback