Difference: MatkakertomusLREC2006 (5 vs. 6)

Revision 62008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="EuropeanActivities"
>
>
META TOPICPARENT name="Old.EuropeanActivities"
 

Matkakertomus LREC-konferenssista, Genovasta, Italiasta

CSC, Anssi Yli-Jyrä Tämä matkakertomus on julkinen, koska matkan tarkoitus oli edistää eHumanities -alojen kansainvälistä verkottumista Suomeen.
Line: 19 to 19
 tärkeä osa CLARINin tavoitteista. Tämä yhden edustajan politiikka katsottiin perustelluksi ja hyväksi, mutta maita, joissa oli useampi edustaja ei kukaan patistellut karsimaan osanottoaan.
Changed:
<
<
Voin kokouksen sisällöstä kertoa, että siellä CLARIN sai virallisen muotonsa, jossa on mm. em. kolme puuhamiestä koordinaattorina, yhteinen tavoite ja newletter. Ensimmäisessä newsletterissä on tarkoitus summata työpajan antia ja linjauksia. Ks. lisätietoja http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/EuropeanActivities.
>
>
Voin kokouksen sisällöstä kertoa, että siellä CLARIN sai virallisen muotonsa, jossa on mm. em. kolme puuhamiestä koordinaattorina, yhteinen tavoite ja newletter. Ensimmäisessä newsletterissä on tarkoitus summata työpajan antia ja linjauksia. Ks. lisätietoja http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/Old/EuropeanActivities.
 

LREC-pääkonferenssi

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback