Difference: MatkakertomusLREC2006 (3 vs. 4)

Revision 42006-08-31 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EuropeanActivities"

Matkakertomus LREC-konferenssista, Genovasta, Italiasta

CSC, Anssi Yli-Jyrä
Line: 13 to 13
  Päivän pääviesti oli että kansallisella tasolla CLARIN on otettava vakavasti, sillä se on aloite, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi meilläpäin Suomen Akatemian ja Tekesin intresseihin rahoittaa eHumanities-infraa: elektronisen tutkimusmateriaalin saatavuutta, annotoituja aineistoja, työkaluja jne. Käytännössä tämä tarkoittaa että kerromme kansallisille tutkimus ja teknologian kehittämiskeskuksillemme miksi CLARINin aloitetta kannattaa tukea. Kun kansallisesti CLARIN nähdään laajasti monessa maassa tärkeänä, on myös humanistien tutkimusinfralla euroopanlaajuisesti paremmat elinedellytykset.
Changed:
<
<

CLARIN Meeting

>
>

CLARIN Meeting

  Tässä suljetussa kokouksessa edustin valtakirjalla Helsingin yliopistoa, joka on Suomen ainoa jäsen CLARINissa (ks. http://www.mpi.nl/clarin/fullMembers.htm). Helsingin yliopisto puolestaan edustaa mm. CSC:tä, ja CSC:n Kielipankki on tärkeä osa CLARINin tavoitteista. Tämä yhden edustajan politiikka katsottiin perustelluksi ja hyväksi, mutta maita, joissa
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback