Difference: MatkakertomusLREC2006 (2 vs. 3)

Revision 32006-08-14 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="KitWiki.EuropeanActivities"
>
>
META TOPICPARENT name="EuropeanActivities"
 

Matkakertomus LREC-konferenssista, Genovasta, Italiasta

CSC, Anssi Yli-Jyrä Tämä matkakertomus on julkinen, koska matkan tarkoitus oli edistää eHumanities -alojen kansainvälistä verkottumista Suomeen.
Line: 41 to 41
 -- AnssiYliJyra - 16 Jun 2006
Changed:
<
<
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1150469775" from="Sandbox.AnssinLRECMatkakertomus" to="KitWiki/Community.MatkakertomusLREC2006"
>
>
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1155558219" from="KitWiki/Community.MatkakertomusLREC2006" to="KitWiki.MatkakertomusLREC2006"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback