Difference: MHLTDiscussion5MemoHYTKK (2 vs. 3)

Revision 32008-01-31 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"
Deleted:
<
<
 
Keskustelumuistio
 • Aika: 31.1.2008 klo 15.30-17.15
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos Siltavuorenpenger 20 A 1. krs
Line: 13 to 12
 
 • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
 • Martti Vainio, HY/puheteknologia
Added:
>
>
 • Henna-Riikka Laitinen, HY/suunnittelija
 
 • Hanna Westerlund, sihteeri
Deleted:
<
<
-
 
Changed:
<
<
Ennen seuraavaa kertaa tehtävät asiat:
 • Pakollisten opintojen sisällöt (ilmaistuina käsitteinä), esitiedot (pakolliset ja toivottavat jos aikoo jatkaa ao. linjalla)
 • Esitietojen sisällöt (ilmaistuina käsitteinä)
 • Edellisiin liittyvät kurssit omalla laitoksella
 • mahdollisesti opintopolkuja esimerkeiksi
>
>
Todettiin seuraavaa:

- Maisteriohjelman . Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset eroavat toisistaan.

Ennen seuraavaa keskustelua tehtävät asiat:

 • Pakolliset opinnot: sisällöt valmiiksi (ilmaistuina käsitteinä) tarkistus, editointi. (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 • Esitiedot: määrittely (ilmaistuina käsitteinä) pakolliset, ts. sisällöt tunnettava, jos aikoo osallistua kurssille / toivottavat, ts. sisällöt tulisi tuntea, jos aikoo erikoistua ja ottaa syventävien vapaavalintaisia ko. alueelta (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 • Edellisiin liittyvät kurssit lukuvuonna 2008-2009 omalla laitoksella alustavasti (VASTUUYKSIKKÖ, YHTEYSHENKILÖ)
 • Ohjelmassa mukana olevien yksiköiden valintavaatimukset ja tutkintovaatimukset, yhteenveto (KOORDINOIVA YKSIKKÖ)
 • Esimerkkejä opintopoluista (KOORDINOIVA YKSIKKÖ)
 • Timo Honkela ja Juho Rousu keskustelevat tarkemmin ohjelman rakenteesta ja työnjaosta TKK/tietojenkäsittelytieteen laitos- HY/tietojenkäsittelytieteen laitos (HW MUISTUTUSSÄHKÖPOSTI JA VARMISTUS)
  Seuraava keskustelutilaisuus ma 11.2.2008 klo 15 alkaen paikka ilmoitetaan myöhemmin
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback