Difference: KitTERM2015Course (1 vs. 4)

Revision 42006-09-06 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="Community.KitVerkostonOpetus"
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"
 

KIT course

(insert any other info here)

Changed:
<
<
Back to: KitCourseList
>
>
Back to: KitCourseList
 

Revision 32006-08-17 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Community.KitVerkostonOpetus"

KIT course

Line: 10 to 10
 

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Deleted:
<
<
 
META FORM name="KitWiki.KitCourseForm"
Changed:
<
<
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (TERM2015)
>
>
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName Terminologisen tiedonhaun menetelmät (TERM2015)
 
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotavia. (Mutta ei pakollisia)
FORM FIELD KitCourseContents KitCourseContents Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen.
FORM FIELD KitCourseCompletion KitCourseCompletion Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö.

Revision 22006-08-16 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"
>
>
META TOPICPARENT name="Community.KitVerkostonOpetus"
 

KIT course

(insert any other info here)

Changed:
<
<
Back to: KitCourseList
>
>
Back to: KitCourseList
 
Line: 12 to 12
 -- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006
Changed:
<
<
META FORM name="KitCourseForm"
>
>
META FORM name="KitWiki.KitCourseForm"
 
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (TERM2015)
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotavia. (Mutta ei pakollisia)
FORM FIELD KitCourseContents KitCourseContents Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen.
Line: 24 to 24
 
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 3 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment Sähköpostilla Anita Nuopposelle
Changed:
<
<
META TOPICMOVED by="KimmoKoskenniemi" date="1149187614" from="KitWiki/Community.KitCourseTemplate" to="KitWiki/Community.KitCourseTopicTemplate"
>
>
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1155713295" from="KitWiki/Community.KitTERM2015Course" to="KitWiki.KitTERM2015Course"

Revision 12006-08-09 - SiljaHuttunen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"

KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

META FORM name="KitCourseForm"
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (TERM2015)
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotavia. (Mutta ei pakollisia)
FORM FIELD KitCourseContents KitCourseContents Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen.
FORM FIELD KitCourseCompletion KitCourseCompletion Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö.
FORM FIELD KitCourseUrl KitCourseUrl http://lipas.uwasa.fi/comm/termtevi/termhaku_KIT/index.html
FORM FIELD KitCourseTeacher KitCourseTeacher Anita Nuopponen
FORM FIELD KitCourseQuarter KitCourseQuarter Q3, Q4
FORM FIELD KitUniversity KitUniversity VY
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 3 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment Sähköpostilla Anita Nuopposelle
META TOPICMOVED by="KimmoKoskenniemi" date="1149187614" from="KitWiki/Community.KitCourseTemplate" to="KitWiki/Community.KitCourseTopicTemplate"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback