Difference: KitSeminaarit (1 vs. 3)

Revision 32010-02-02 - OkkoRasanen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="LangnetTutkijakoulu"
KIT-ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori on lupautunut neuvomaan käytännön järjestelyissä.
Line: 8 to 8
  Järjestäjät: Okko Räsänen, N.N. ja Kimmo Koskenniemi
Changed:
<
<
Puhuja: Tekes-edustaja (nimi?)
>
>
Puhuja: Tekes-edustaja (Lauri Karttunen?)
  Ajankohta: Loppukevät

KIT-seminaari 2011

Revision 22010-02-01 - MariSannaPaukkeri

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="LangnetTutkijakoulu"
KIT-ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori on lupautunut neuvomaan käytännön järjestelyissä.
Line: 8 to 8
  Järjestäjät: Okko Räsänen, N.N. ja Kimmo Koskenniemi
Changed:
<
<
Puhuja:
>
>
Puhuja: Tekes-edustaja (nimi?)
  Ajankohta: Loppukevät

KIT-seminaari 2011

Revision 12010-02-01 - MariSannaPaukkeri

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="LangnetTutkijakoulu"
KIT-ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori on lupautunut neuvomaan käytännön järjestelyissä.

Lista puhujaehdokkaista

KIT-seminaari 2010

Järjestäjät: Okko Räsänen, N.N. ja Kimmo Koskenniemi

Puhuja:

Ajankohta: Loppukevät

KIT-seminaari 2011

Järjestäjät: N.N. ja N.N.

Puhuja: ?

Ajankohta: Kevät 2011

-- MariSannaPaukkeri - 2010-02-01

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback