Difference: KitINFOA34Course (1 vs. 3)

Revision 32006-09-06 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="Community.KitVerkostonOpetus"
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"
 

KIT course

(insert any other info here)

Changed:
<
<
Back to: KitCourseList
>
>
Back to: KitCourseList
 
Line: 23 to 23
 
FORM FIELD KitUniversity KitUniversity TaY
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel aineop
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 4 op
Changed:
<
<
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssin pitäjälle. Viestin otsikkoon "INFOA34, etäsuoritus"
>
>
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssin pitäjälle. Viestin otsikkoon
 
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1155713204" from="KitWiki/Community.KitINFOA34Course" to="KitWiki.KitINFOA34Course"

Revision 22006-08-16 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"
>
>
META TOPICPARENT name="Community.KitVerkostonOpetus"
 

KIT course

(insert any other info here)

Changed:
<
<
Back to: KitCourseList
>
>
Back to: KitCourseList
 
Line: 12 to 12
 -- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006
Changed:
<
<
META FORM name="KitCourseForm"
>
>
META FORM name="KitWiki.KitCourseForm"
 
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName Tiedonhaun kieliteknologia (INFOA34)
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites Kurssin esitietoina oletetaan tunnetuksi ainakin tiedonhaun perusteet (INFOP3) sekä www-selaimen peruskäyttö. Kurssilla tarvittava kielitieteellinen käsitteistö sisältyy kurssiin. Kieliteknologian johdantokurssista on hyötyä kurssin suorittamisessa, mutta se ei ole ehdoton edellytys kurssin suorittamiseksi.
|*FORM FIELD KitCourseContents*|KitCourseContents|Kurssi esittelee tiedonhaun kielellisiä ongelmia ja niiden kieliteknologisia ratkaisuja. Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:
 • hakuavainten (hakusanojen) morfologinen variaatio
 • hakukäsitteiden ja hakuavainten valinta
 • fraasit (lausekkeet)
 • hakuavainten monitulkintaisuus
 • viitatut ja poisjätetyt hakuavaimet (anaforat ja ellipsit)
 • automaattinen lausekkeiden ja erisnimien etsintä
 • monikielisyys, kieltenvälinen tiedonhaku (CLIR) |
Line: 24 to 24
 
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel aineop
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 4 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssin pitäjälle. Viestin otsikkoon "INFOA34, etäsuoritus"
Changed:
<
<
META TOPICMOVED by="KimmoKoskenniemi" date="1149187614" from="KitWiki/Community.KitCourseTemplate" to="KitWiki/Community.KitCourseTopicTemplate"
>
>
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1155713204" from="KitWiki/Community.KitINFOA34Course" to="KitWiki.KitINFOA34Course"

Revision 12006-08-09 - SiljaHuttunen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"

KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

META FORM name="KitCourseForm"
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName Tiedonhaun kieliteknologia (INFOA34)
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites Kurssin esitietoina oletetaan tunnetuksi ainakin tiedonhaun perusteet (INFOP3) sekä www-selaimen peruskäyttö. Kurssilla tarvittava kielitieteellinen käsitteistö sisältyy kurssiin. Kieliteknologian johdantokurssista on hyötyä kurssin suorittamisessa, mutta se ei ole ehdoton edellytys kurssin suorittamiseksi.
|*FORM FIELD KitCourseContents*|KitCourseContents|Kurssi esittelee tiedonhaun kielellisiä ongelmia ja niiden kieliteknologisia ratkaisuja. Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:
 • hakuavainten (hakusanojen) morfologinen variaatio
 • hakukäsitteiden ja hakuavainten valinta
 • fraasit (lausekkeet)
 • hakuavainten monitulkintaisuus
 • viitatut ja poisjätetyt hakuavaimet (anaforat ja ellipsit)
 • automaattinen lausekkeiden ja erisnimien etsintä
 • monikielisyys, kieltenvälinen tiedonhaku (CLIR) |
FORM FIELD KitCourseCompletion KitCourseCompletion Kurssi suoritetaan tenttimällä sekä suorittamalla harjoitukset. Harjoitukset voi suorittaa kahdella tavalla: joko osallistumalla saliharjoituksiin tai palauttamalla kurssin harjoitusten pitäjälle vastaukset verkossa oleviin tehtäviin (tarkemmat ohjeet tehtäväsivuilla). Verkkokurssi tentitään salikurssin kanssa yhteisessä tentissä.
FORM FIELD KitCourseUrl KitCourseUrl http://www.info.uta.fi/kurssit/a8d/
FORM FIELD KitCourseTeacher KitCourseTeacher Kimmo Kettunen
FORM FIELD KitCourseQuarter KitCourseQuarter Q3
FORM FIELD KitUniversity KitUniversity TaY
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel aineop
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 4 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment Sähköpostitse kurssin pitäjälle. Viestin otsikkoon "INFOA34, etäsuoritus"
META TOPICMOVED by="KimmoKoskenniemi" date="1149187614" from="KitWiki/Community.KitCourseTemplate" to="KitWiki/Community.KitCourseTopicTemplate"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback