Difference: HyClt255sKimmo (8 vs. 9)

Revision 92012-09-28 - KimmoLassila

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2012"

Otsikko

http://www.hs.fi/fingerpori/1329104750599
Line: 88 to 88
 

Harjoitustehtävä 3: Havaintomatriisin tuominen Excelistä R:ään

Changed:
<
<
Excelissä tehdään kuvan "havaintomatriisi_Excelistä.png" mukainen matriisi ja tallennetaan se .csv-muotoon. Kuvan alalaidassa näkyy, miltä data näyttää JEditissä.
>
>
Excelissä tehdään kuvan "havaintomatriisi_Excelista.png" mukainen matriisi ja tallennetaan se .csv-muotoon. Kuvan alalaidassa näkyy, miltä data näyttää JEditissä.

havaintomatriisi_Excelista.PNG

 R:n komento setwd() kohdistaa R:n komentotulkin hakemaan tiedoston oikeasta alihakemistosta. Havaintomatriisi luetaan R:ään komennolla read.csv2("Excelistä_päivää.csv").
> read.csv2("Excelistä_päivää.csv")
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback