Difference: HyClt255sKimmo (9 vs. 10)

Revision 102012-10-08 - KimmoLassila

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2012"

Otsikko

http://www.hs.fi/fingerpori/1329104750599
Line: 18 to 18
 
  • hajonta
  • keskihajonta
  • ...
Added:
>
>

käsitteitä sisältävät lauseet

Ei riitä, että "ymmärtää" yksittäisiä käsitteitä. Käsitteet esiintyvät lauseissa, ja kuvittelisin, että tällainen kontekstuaalinen ymmärtäminen on palkitsevampaa kuin sanojen tunteminen lauseista irrallaan.

Esim. "_sillä ja sillä_-testillä voi testata, ovatko kaksi otosta peräisin samasta jakaumasta" ei ole kovin kummoinen lause käsitteellisellä tasolla, mutta ei minulla ole harmainta aavistusta, mitä sillä halutaan sanoa.

 

menetelmiä, joita minun pitää osata soveltaa

  • R
  • visualisointi - peruskauraa joka-aamuisen meditaation yhteydessä
Line: 128 to 134
  Menepä sanomaan Yeatsille, että hänen sanavalintansa olivat satunnaisia.
Added:
>
>
Satunnaisuutta esiintyykin ilmeisesti sellaisilla todellisuuden tasoilla, joissa vallitsee aika ja muutoksen pakko. Se että muutos on determinoitunutta ei tarkoita sitä, että yksittäiset tapahtumat olisivat. Koska en ole matemaatikko enkä fyysikko, en lähde tässä pohtimaan entropiaa ja atomien puoliintumisaikoja, jotka olisivat varmaan tämänkin ilmiön ytimessä, vaan jatkan runollista linjaani, ja tarkastelen ikkunastani näkyvää syksyn kellastamaa lehtipuuta. Sen lehdet ovat kohta maassa, mutta minulla ei ole aavistustakaan, missä järjestyksessä lehdet putoavat. Se mikä on determinoitua on se, että ajan myötä lehdet putoavat maahan, mutta satunnaista on yksittäisten lehtien putoamisjärjestys. Kuten tiedämme, jotkin lehdet voivat jopa panna hanttiin ensi kevääseen asti.

Kielitieteilijöinä meitä tietenkin kiinnostaa, kumpaan ryhmään luonnolliset kielet kuuluvat. Mikäli ensimmäiseen, niissä ei voi olla mitään satunnaista. Jos taas jälkimmäiseen, niin mitkä puolet kielissä ovat determinoituja ja mitkä umpimähkäisiä?

 -- KimmoLassila - 2012-09-07

META FILEATTACHMENT attachment="havaintomatriisi_Exceliss.PNG" attr="" comment="Havaintomatriisi Excelistä" date="1347647785" name="havaintomatriisi_Exceliss.PNG" path="havaintomatriisi_Excelissä.PNG" size="6732" stream="havaintomatriisi_Excelissä.PNG" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp9918" user="KimmoLassila" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback