Difference: HyClt255s2010L05 (7 vs. 8)

Revision 82012-02-10 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2010"

CLT255: Viides luentokerta

Line: 52 to 52
  80.02077 79.97875
Changed:
<
<
Kun todennäköisyys p on noinkin pieni eli alle prosentin, niin voisimme pitää epätavallisena, että ero johtuu vain sattumasta. Joskus voimme olettaa, että muuttujien hajontojen pitäisi olla samat tai ainakin, että ei ole mitään syytä, miksi ne olisivat erilaiset. Hajontojen (tai varianssin eli hajonnan neliön) erilaisuutta voimme tarkistaa samantapaisesti. Eri otoksissa hajonta tietysti vaihtelee, mutta suuret poikkeamat ovat harvinaisia. Voimme tokin tarkistaa F-testillä, ovatko A:n ja B:n hajonnat (varianssit) niin paljon poikkeavia, että se olisi harvinaista:
>
>
Kun todennäköisyys p on noinkin pieni eli alle prosentin, niin voisimme pitää epätavallisena, että ero johtuu vain sattumasta. Joskus voimme olettaa, että muuttujien hajontojen pitäisi olla samat tai ainakin, että ei ole mitään syytä, miksi ne olisivat erilaiset. Hajontojen (tai varianssin eli hajonnan neliön) erilaisuutta voimme tarkistaa samantapaisesti. Eri otoksissa hajonta tietysti vaihtelee, mutta suuret poikkeamat ovat harvinaisia. Voimme toki tarkistaa F-testillä, ovatko A:n ja B:n hajonnat (varianssit) niin paljon poikkeavia, että se olisi harvinaista:
 
> var.test(A, B)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback