Difference: HyClt255MetodiTilastollinenMerkitsevyys (3 vs. 4)

Revision 42012-10-11 - SiniPessala

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255MetodiTaksonomia"

Tilastollinen merkitsevyys ja p-arvo

Line: 56 to 56
 
  • Jos haluat mennä yksityiskohtiin, voisit vielä kertoa, että p-arvon tulkinta riippuu siitä, onko testi 1- vai 2-häntäinen.

Toinen kommentti

Added:
>
>
Sinin kommentit:
  • Teksti selkeää: ymmärtää hyvin mikä on ja mitä sillä tehdään
  • Boldaukset ovat oiken hyviä; ymmärtämisen kannalta tärkeät sanat tulee oikeasti huomioitua eikä piilotettua sivulauseen nurkkaan
  • Olisin kaivannut edes muutaman lauseen nollahypoteesista; nyt tulee aika puskan takaa
 -- LeoLeppanen - 2012-10-04 \ No newline at end of file
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback