Difference: HyClt240s2012Esimerkkejä (1 vs. 12)

Revision 122012-11-21 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Changed:
<
<

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

>
>

Tutkielmien erilaisia jakoja päälukuihin

 
Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Laitinen 2005 kandityö Tekstiseikkailupelin jäsentimen lokalisointi Rakenne pääluvut johdanto - Tekstiseikkailupelien historiaa - Kieliteknologisista jäsennysmenetelmistä - Tekstipelien kehitysympäristöjä - TADS - jäsennin, TADS 3:n lokalisointi suomen kielelle - Yhteenveto Carlson
Laine 2004 Kandityö XML-phjainen monikielinen generointi - suomi enlannin rinnalle Johdanto - 4M lyhyesti - Terminologiaa - Englanninkielisen generoijan rakenne ja toiminta - Suomen kielen lisääminen järjestelmään - Valmiin generoijan arviointia - Yhteenveto Carlson
Kuuskoski 2005 kandityö Stemmeritoteutus suomenkieliseen tiedonhakuun Johdanto - Taustaa - Tiedonhaun käsitteitä - Stemmerin toteutus - Korpus - Kyselytermien valinta - Evaluointimenetelmä - Evaluoinnin tulokset - Yhteenveto Carlson
Anu Ylisalmi 2003 kandityö Puheannotaatioiden standardointi Johdanto - Annotaatioarkkitehtuuri - Annotaatiosisältö - Esimerkkinä päällekkäispuhunta - Annotointistandardeja ja -järjestelmiä - Lopuksi Carlson
Changed:
<
<
Johanna Lehtonen kandityö 2003 Litteraation automaattinen ajastus Johdanto - Puheentunnistus - Dialogin annotointi - Praat-puheanalyysiohjelma - Automaattinen segmentoija - Lopuksi Carlson
>
>
Lehtonen 2003 kandityö Litteraation automaattinen ajastus Johdanto - Puheentunnistus - Dialogin annotointi - Praat-puheanalyysiohjelma - Automaattinen segmentoija - Lopuksi Carlson
 
Piitulainen 1995 Pro gradu Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet - Kategoriakieliopit - Yhteenveto Koskenniemi
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Changed:
<
<
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
>
>
Vihtari 2003 kandityö Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
 
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Tekstidokumenttien ryhmittely itseorganisoituvalla kartalla Johdanto - Itseorganisoituva kartta - Parannuksia ja muunnelmia - Tekstidokumenttien ryhmittely - Yhteenveto  
Sirjola 2006 pro gradu Suomen kielen aksentuaation CART-mallinnus puhesynteesiä varten Johdanto - Tausta - Suomenkielinen käsitteestä puheeksi synteesi - Ainestot - CART-puiden opetus ja tulokset - Tulokset ja keskustelu - Johtopäätökset Vainio
Puumala 2006 pro gradu Hakukyselyn laajennus Tausta - Tiedonhakumenetelmät - Testitiedonhakujärjestelmä - Lavennusmenetelmä - Evaluointimenetelmät ja testiaineisto - Koe ja testitulokset - Keskustelu - Yhteenveto Lindén
Line: 20 to 20
 
Soininen 2004 pro gradu Tekstin retorisen rakenteen tietokonepohjainen analysointi Johdanto - Kolme tapaa analysoida teksti - Tekstirakenteen tunnistaminen työkaluilla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen dependenssijäsentimen avulla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen funktionaalisen dependenssijäsentimen avulla - Loppusanat Carlson

Johdannon rakenneratkaisuja

Changed:
<
<
Tekijä vuosi tutkielma johdannon tiivisteelmä (tutkimusongelma kursivoitu) ohjaaja
Laitinen 2005 Tekstiseikkailupelin jäsentimen lokalisointi Työssä tutkitaan miten tekstiseikkalupelit toimivat sekä kerrotaan niiden historiaa. Tekstiseikkalupelit ovat kirjoittajan mukaan tavallaan kirjan ja pelin välimuoto, jossa peliä ohjataan sanoilla. Työssä kerrotaan myös MUD:eista joissa on kuitenkin useampi kuin yksi pelaaja.
Kuuskoski 2005 kandityö Stemmeritoteutus suomenkieliseen tiedonhakuun  
Laine 2004 Kandityö XML-phjainen monikielinen generointi - suomi enlannin rinnalle Luonnollisen kielen tuottaminen - XML-pohjainen generointi... - Tutkimusongelmana on XSLT-transformaatioihin perustuvan luonnollisen kielen generointi
Anu Ylisalmi 2003 kandityö Puheannotaatioiden standardointi Johdanto: päämäärä, käsitteet, taustaa
Johanna Lehtonen kandityö 2003 Litteraation automaattinen ajastus Johdanto: taustaa, tehtävän määrittely, aineisto
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ...
<--ongelmia ovat-->
...
Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti  
>
>
Tekijä vuosi tutkielma johdannon tiivisteelmä (tutkimusongelma kursivoitu)
Laitinen 2005 kandityö Työssä tutkitaan miten tekstiseikkalupelit toimivat sekä kerrotaan niiden historiaa. Tekstiseikkalupelit ovat kirjoittajan mukaan tavallaan kirjan ja pelin välimuoto, jossa peliä ohjataan sanoilla. Työssä kerrotaan myös MUD:eista joissa on kuitenkin useampi kuin yksi pelaaja.
Kuuskoski 2005 kandityö  
Laine 2004 Kandityö Luonnollisen kielen tuottaminen - XML-pohjainen generointi... - Tutkimusongelmana on XSLT-transformaatioihin perustuvan luonnollisen kielen generointi
Ylisalmi 2003 kandityö Johdanto: päämäärä, käsitteet, taustaa
Lehtonen 2003 kandityö Johdanto: taustaa, tehtävän määrittely, aineisto
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6...
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto.
Vihtari 2003 kandityö Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ...
<--ongelmia ovat-->
...
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti
 

Oma arvio rakenneratkasujen toimivuudesta

Kirjoita tähän alle yksi kappale siitä minkä töiden rakenne on mielestäsi selkein ja miksi pidät siitä.

Revision 112012-11-21 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Changed:
<
<
Piitulainen 1995 Pro gradu Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet - Kategoriakieliopit - Yhteenveto ?
>
>
Laitinen 2005 kandityö Tekstiseikkailupelin jäsentimen lokalisointi Rakenne pääluvut johdanto - Tekstiseikkailupelien historiaa - Kieliteknologisista jäsennysmenetelmistä - Tekstipelien kehitysympäristöjä - TADS - jäsennin, TADS 3:n lokalisointi suomen kielelle - Yhteenveto Carlson
Laine 2004 Kandityö XML-phjainen monikielinen generointi - suomi enlannin rinnalle Johdanto - 4M lyhyesti - Terminologiaa - Englanninkielisen generoijan rakenne ja toiminta - Suomen kielen lisääminen järjestelmään - Valmiin generoijan arviointia - Yhteenveto Carlson
Kuuskoski 2005 kandityö Stemmeritoteutus suomenkieliseen tiedonhakuun Johdanto - Taustaa - Tiedonhaun käsitteitä - Stemmerin toteutus - Korpus - Kyselytermien valinta - Evaluointimenetelmä - Evaluoinnin tulokset - Yhteenveto Carlson
Anu Ylisalmi 2003 kandityö Puheannotaatioiden standardointi Johdanto - Annotaatioarkkitehtuuri - Annotaatiosisältö - Esimerkkinä päällekkäispuhunta - Annotointistandardeja ja -järjestelmiä - Lopuksi Carlson
Johanna Lehtonen kandityö 2003 Litteraation automaattinen ajastus Johdanto - Puheentunnistus - Dialogin annotointi - Praat-puheanalyysiohjelma - Automaattinen segmentoija - Lopuksi Carlson
Piitulainen 1995 Pro gradu Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet - Kategoriakieliopit - Yhteenveto Koskenniemi
 
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
Line: 13 to 18
 
Puumala 2006 pro gradu Hakukyselyn laajennus Tausta - Tiedonhakumenetelmät - Testitiedonhakujärjestelmä - Lavennusmenetelmä - Evaluointimenetelmät ja testiaineisto - Koe ja testitulokset - Keskustelu - Yhteenveto Lindén
Palviainen 2001 pro gradu Sievers' law in Gothic: a synchronic and diachronic analysis Introduction - Reconstruction of Gothic and Germanic prosodical structures - Diachronic analysis of Sievers' law in Gothic - Synchronic analysis of Sievers' law - The Old Norse and Runic evidence - The West Germanic evidence and the Baltic-Finnic loanwords - Conclusion Unknown
Soininen 2004 pro gradu Tekstin retorisen rakenteen tietokonepohjainen analysointi Johdanto - Kolme tapaa analysoida teksti - Tekstirakenteen tunnistaminen työkaluilla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen dependenssijäsentimen avulla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen funktionaalisen dependenssijäsentimen avulla - Loppusanat Carlson
Deleted:
<
<
Miia
Maija
Juho
 

Johdannon rakenneratkaisuja

Changed:
<
<
Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
>
>
Tekijä vuosi tutkielma johdannon tiivisteelmä (tutkimusongelma kursivoitu) ohjaaja
Laitinen 2005 Tekstiseikkailupelin jäsentimen lokalisointi Työssä tutkitaan miten tekstiseikkalupelit toimivat sekä kerrotaan niiden historiaa. Tekstiseikkalupelit ovat kirjoittajan mukaan tavallaan kirjan ja pelin välimuoto, jossa peliä ohjataan sanoilla. Työssä kerrotaan myös MUD:eista joissa on kuitenkin useampi kuin yksi pelaaja.
Kuuskoski 2005 kandityö Stemmeritoteutus suomenkieliseen tiedonhakuun  
Laine 2004 Kandityö XML-phjainen monikielinen generointi - suomi enlannin rinnalle Luonnollisen kielen tuottaminen - XML-pohjainen generointi... - Tutkimusongelmana on XSLT-transformaatioihin perustuvan luonnollisen kielen generointi
Anu Ylisalmi 2003 kandityö Puheannotaatioiden standardointi Johdanto: päämäärä, käsitteet, taustaa
Johanna Lehtonen kandityö 2003 Litteraation automaattinen ajastus Johdanto: taustaa, tehtävän määrittely, aineisto
 
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ...
<--ongelmia ovat-->
...
Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti  
Deleted:
<
<
Miia
Maija
Juho
 

Oma arvio rakenneratkasujen toimivuudesta

Kirjoita tähän alle yksi kappale siitä minkä töiden rakenne on mielestäsi selkein ja miksi pidät siitä.

Revision 102012-11-21 - AlbertoCiarlanti

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Line: 11 to 11
 
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Tekstidokumenttien ryhmittely itseorganisoituvalla kartalla Johdanto - Itseorganisoituva kartta - Parannuksia ja muunnelmia - Tekstidokumenttien ryhmittely - Yhteenveto  
Sirjola 2006 pro gradu Suomen kielen aksentuaation CART-mallinnus puhesynteesiä varten Johdanto - Tausta - Suomenkielinen käsitteestä puheeksi synteesi - Ainestot - CART-puiden opetus ja tulokset - Tulokset ja keskustelu - Johtopäätökset Vainio
Puumala 2006 pro gradu Hakukyselyn laajennus Tausta - Tiedonhakumenetelmät - Testitiedonhakujärjestelmä - Lavennusmenetelmä - Evaluointimenetelmät ja testiaineisto - Koe ja testitulokset - Keskustelu - Yhteenveto Lindén
Added:
>
>
Palviainen 2001 pro gradu Sievers' law in Gothic: a synchronic and diachronic analysis Introduction - Reconstruction of Gothic and Germanic prosodical structures - Diachronic analysis of Sievers' law in Gothic - Synchronic analysis of Sievers' law - The Old Norse and Runic evidence - The West Germanic evidence and the Baltic-Finnic loanwords - Conclusion Unknown
 
Soininen 2004 pro gradu Tekstin retorisen rakenteen tietokonepohjainen analysointi Johdanto - Kolme tapaa analysoida teksti - Tekstirakenteen tunnistaminen työkaluilla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen dependenssijäsentimen avulla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen funktionaalisen dependenssijäsentimen avulla - Loppusanat Carlson
Miia
Maija

Revision 92012-11-21 - NinaMikusova

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Line: 10 to 10
 
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Tekstidokumenttien ryhmittely itseorganisoituvalla kartalla Johdanto - Itseorganisoituva kartta - Parannuksia ja muunnelmia - Tekstidokumenttien ryhmittely - Yhteenveto  
Sirjola 2006 pro gradu Suomen kielen aksentuaation CART-mallinnus puhesynteesiä varten Johdanto - Tausta - Suomenkielinen käsitteestä puheeksi synteesi - Ainestot - CART-puiden opetus ja tulokset - Tulokset ja keskustelu - Johtopäätökset Vainio
Added:
>
>
Puumala 2006 pro gradu Hakukyselyn laajennus Tausta - Tiedonhakumenetelmät - Testitiedonhakujärjestelmä - Lavennusmenetelmä - Evaluointimenetelmät ja testiaineisto - Koe ja testitulokset - Keskustelu - Yhteenveto Lindén
Soininen 2004 pro gradu Tekstin retorisen rakenteen tietokonepohjainen analysointi Johdanto - Kolme tapaa analysoida teksti - Tekstirakenteen tunnistaminen työkaluilla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen dependenssijäsentimen avulla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen funktionaalisen dependenssijäsentimen avulla - Loppusanat Carlson
 
Miia
Maija
Juho

Revision 82012-11-21 - NinaMikusova

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Revision 72012-11-21 - AleksiSahala

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Changed:
<
<
Piitulainen 1995 Laudaturtutkielma Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
>
>
Piitulainen 1995 Pro gradu Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet - Kategoriakieliopit - Yhteenveto ?
 
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson

Revision 62012-11-21 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Line: 17 to 17
 

Johdannon rakenneratkaisuja

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Changed:
<
<
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ... ongelmia ovat ... Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti  
>
>
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ...
<--ongelmia ovat-->
...
Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti  
 
Miia
Maija
Juho

Revision 52012-11-21 - AleksiSahala

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Added:
>
>
Piitulainen 1995 Laudaturtutkielma Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
 
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson

Revision 42012-11-21 - AlbertoCiarlanti

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Line: 8 to 8
 
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Tekstidokumenttien ryhmittely itseorganisoituvalla kartalla Johdanto - Itseorganisoituva kartta - Parannuksia ja muunnelmia - Tekstidokumenttien ryhmittely - Yhteenveto  
Added:
>
>
Sirjola 2006 pro gradu Suomen kielen aksentuaation CART-mallinnus puhesynteesiä varten Johdanto - Tausta - Suomenkielinen käsitteestä puheeksi synteesi - Ainestot - CART-puiden opetus ja tulokset - Tulokset ja keskustelu - Johtopäätökset Vainio
 
Miia
Maija
Juho

Revision 32012-11-21 - JanGuillen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Line: 6 to 6
 
Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Changed:
<
<
Jan
>
>
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Tekstidokumenttien ryhmittely itseorganisoituvalla kartalla Johdanto - Itseorganisoituva kartta - Parannuksia ja muunnelmia - Tekstidokumenttien ryhmittely - Yhteenveto  
 
Miia
Maija
Juho
Line: 15 to 16
 
Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén
Changed:
<
<
Jan
>
>
Vihtari 2003 kandidaatintutkielma Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ... ongelmia ovat ... Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti  
 
Miia
Maija
Juho

Revision 22012-11-21 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Line: 6 to 6
 
Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Added:
>
>
Jan
Miia
Maija
Juho
 

Johdannon rakenneratkaisuja

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén
Added:
>
>
Jan
Miia
Maija
Juho
 

Oma arvio rakenneratkasujen toimivuudesta

Kirjoita tähän alle yksi kappale siitä minkä töiden rakenne on mielestäsi selkein ja miksi pidät siitä.

Revision 12012-11-21 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="HyClt240s2012"

Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja pääluukuihin

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén

Johdannon rakenneratkaisuja

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6... Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto. Lindén

Oma arvio rakenneratkasujen toimivuudesta

Kirjoita tähän alle yksi kappale siitä minkä töiden rakenne on mielestäsi selkein ja miksi pidät siitä.

-- AnssiYliJyra - 2012-11-21

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback