Difference: HltDegreeRequirementPage (1 vs. 9)

Revision 92008-02-21 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Tutkintoon sisältyvät opinnot, luonnos

Changed:
<
<
<-- /editTable -->
>
>
<-- /editTable -->
 
Opintokokonaisuus/
Moduuli
HY kieliteknologia HY käännösteknologia HY puheteknologia HY tietojenkäsittelytiede TKK tietojenkäsittelytiede TKK akustiikka
Pakolliset 20 op 20 op 20 op 20 op 20 op 20 op
Valmentavat (edellytetään) 0-? op 0-? op 0-6 op 0-20 op 0-20 op 0-20 op

Revision 82008-02-11 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Line: 94 to 94
 It = informaatioteknologia Ph = kieliaineet
Changed:
<
<
Esim. HltPathXCsST = tietojenkäsittelytieteen LuK, tavoitteena erikoistuminen puheteknologiaan
>
>
Esim. HltPathXCsSt = tietojenkäsittelytieteen LuK, tavoitteena erikoistuminen puheteknologiaan
  HltPath1PhLt

Revision 72008-02-11 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Line: 13 to 13
 
Erikoistumisala 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op 20 op
Vapaavalintaiset ? op 38-51 op 38-44 op ? op ? op ? op
Tutkinnon vapaavalintaiset 0 op 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op
Changed:
<
<
HOPS+työelämäorientaatio 6 op 6 op 6 op 3? op ? op ? op
>
>
HOPS+työelämäorientaatio 6 op 6 op 6 op 2-4? op ? op ? op
 
Seminaari yms. 10 op 10 op 10 op 6 op 10 op 10 op
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 30 op 30 op
Line: 51 to 51
 
Kielen tilastollinen mallinnus    
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Vapaavalintaiset opinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
Changed:
<
<
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille    
>
>
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
   
 
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Ontologiat    
Line: 94 to 94
 It = informaatioteknologia Ph = kieliaineet
Changed:
<
<
Esim. HltPathXCsST = tietojenkäsittelytieteen Luk, tavoitteena erikoistuminen puheteknologiaan
>
>
Esim. HltPathXCsST = tietojenkäsittelytieteen LuK, tavoitteena erikoistuminen puheteknologiaan
  HltPath1PhLt
Line: 102 to 102
  HltPath3PhTt
Added:
>
>
HltPath4CsCs
 
Changed:
<
<
>
>
HltPath5CsJoYLt
 

Revision 62008-02-11 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Line: 27 to 27
 

Opintojakso x op
<-- /editTable -->
Deleted:
<
<
Tausta: %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
KPK-suuntautuminen: %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
 
Valmentavat opinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    
Line: 66 to 63
 
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi    
Muu vapaavalintainen osio    
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Added:
>
>
TKK Erikoistumisopinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 20 op
     
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
 
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 20 op
Added:
>
>
     
 
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
Tiedonhakumenetelmät    
Line: 74 to 75
 
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta    
Todennäköisyysmallit    
Added:
>
>
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Tiedekunnan pakolliset opinnot (Seminaari, HOPS, työelämäorientaatio...) %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
     
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Gradu/Diplomityö %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
 

Opintopolkuja

Revision 52008-02-11 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Changed:
<
<

Tutkintoon sisältyvät opinnot

>
>

Tutkintoon sisältyvät opinnot, luonnos

 

<-- /editTable -->
Line: 17 to 17
 
Seminaari yms. 10 op 10 op 10 op 6 op 10 op 10 op
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 30 op 30 op
Changed:
<
<

Täydentävät opinnot

>
>

Täydentävät opinnot, mahdollisesti HY käyttäytymistieteellinen tiedekunta tvt-opinnot

 
Changed:
<
<
...
>
>

Opintopolkuja

  Polkupohja:
Line: 31 to 31
 
KPK-suuntautuminen: %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Valmentavat opinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
Changed:
<
<
Fonetiikan perusteita    
Kielitieteen perusteita    
Syntaksin harjoituksia    
Fonologian ja morfologian harjoituksia    
>
>
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    
Syntaksin harjoitukset    
Fonologian ja morfologian harjoitukset    
 
Kieliteknologian johdanto    
Ohjelmoinnin perusteet    
XML    
Changed:
<
<
Morfologista jäsennystä    
Syntaktista jäsennystä    
Kieliaineistojen tilastomenetelmiä    
>
>
Skriptiohjelmointi    
Morfologinen jäsennys    
Syntaktinen jäsennys    
Kieliaineistojen tilastomenetelmät    
Puheen akustiikka    
Kielitypologia    
Monikielisten dokumenttien hallinta    
 
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Pakolliset opinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht ? op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät    
Line: 60 to 64
 
Kieliopin rakentaminen    
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria    
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi    
Added:
>
>
Muu vapaavalintainen osio    
 
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 20 op
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Line: 70 to 75
 
Tiedon louhinta    
Todennäköisyysmallit    
Added:
>
>

Opintopolkuja

Tausta: opiskelijalla on alempi korkeakoulututkinto ja hänellä on riittävät tiedot ohjelmoinnista (teknisistä taidoista). Vielä kevään 2008 haussa riittäviksi teknisiksi taidoiksi katsotaan perustiedot unix-järjestelmästä, rakenteisista dokumenteista sekä säännöllisistä lausekkeista. Vuoden 2009 hakua varten määriteltävä uudestaan.

Lt = kieliteknologia Tt = käännösteknologia St = puheteknologia Cs = tietojenkäsittely It = informaatioteknologia Ph = kieliaineet

Esim. HltPathXCsST = tietojenkäsittelytieteen Luk, tavoitteena erikoistuminen puheteknologiaan

HltPath1PhLt

HltPath2PhSt

HltPath3PhTt

  -- HennaRiikkaLaitinen - 31 Jan 2008 \ No newline at end of file

Revision 42008-02-08 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Line: 19 to 19
 

Täydentävät opinnot

Added:
>
>
...

Polkupohja:

Opintojakso x op
Tausta:    
KPK-suuntautuminen:    
     
Valmentavat opinnot - yht ? op
Fonetiikan perusteita    
Kielitieteen perusteita    
Syntaksin harjoituksia    
Fonologian ja morfologian harjoituksia    
Kieliteknologian johdanto    
Ohjelmoinnin perusteet    
XML    
Morfologista jäsennystä    
Syntaktista jäsennystä    
Kieliaineistojen tilastomenetelmiä    
     
Pakolliset opinnot - yht ? op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät    
Luonnollisen kielen käsittely    
Puheteknologian foneettiset menetelmät    
Monikielinen kieliteknologia    
Kielen tilastollinen mallinnus    
     
Vapaavalintaiset opinnot - yht ? op
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille    
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Ontologiat    
Dialogin mallinnus    
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Kieliopin rakentaminen    
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria    
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi    
     
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot - yht 20 op
     
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli - yht ? op
Tiedonhakumenetelmät    
Johdatus koneoppimiseen    
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta    
Todennäköisyysmallit    
<-- /editTable -->
 -- HennaRiikkaLaitinen - 31 Jan 2008

Revision 32008-02-07 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Line: 12 to 12
 
Valmentavat (toivotaan) 0 op 0-13 op ? op ? op ? op ? op
Erikoistumisala 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op 20 op
Vapaavalintaiset ? op 38-51 op 38-44 op ? op ? op ? op
Added:
>
>
Tutkinnon vapaavalintaiset 0 op 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op
 
HOPS+työelämäorientaatio 6 op 6 op 6 op 3? op ? op ? op
Seminaari yms. 10 op 10 op 10 op 6 op 10 op 10 op
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 30 op 30 op

Revision 22008-02-04 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Line: 14 to 14
 
Vapaavalintaiset ? op 38-51 op 38-44 op ? op ? op ? op
HOPS+työelämäorientaatio 6 op 6 op 6 op 3? op ? op ? op
Seminaari yms. 10 op 10 op 10 op 6 op 10 op 10 op
Changed:
<
<
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 40 op 40 op
>
>
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 30 op 30 op
 

Täydentävät opinnot

Revision 12008-01-31 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="HltHome"

Degree Requirements

Tutkintoon sisältyvät opinnot

Opintokokonaisuus/
Moduuli
HY kieliteknologia HY käännösteknologia HY puheteknologia HY tietojenkäsittelytiede TKK tietojenkäsittelytiede TKK akustiikka
Pakolliset 20 op 20 op 20 op 20 op 20 op 20 op
Valmentavat (edellytetään) 0-? op 0-? op 0-6 op 0-20 op 0-20 op 0-20 op
Valmentavat (toivotaan) 0 op 0-13 op ? op ? op ? op ? op
Erikoistumisala 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op 20 op
Vapaavalintaiset ? op 38-51 op 38-44 op ? op ? op ? op
HOPS+työelämäorientaatio 6 op 6 op 6 op 3? op ? op ? op
Seminaari yms. 10 op 10 op 10 op 6 op 10 op 10 op
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 40 op 40 op
<-- /editTable -->

Täydentävät opinnot

-- HennaRiikkaLaitinen - 31 Jan 2008

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback