Difference: FrameElementWinner ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

winner

  • TYYPPI: ydinelementti Beat_opponent -kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: osapuoli, joka voittaa häviäjän kilpailussa
  • ESIM: Veiterä VOITTI Kampparit vain maalilla , muut joukkueet ovat sen sijaan pahasti ryöpyttäneet mikkeliläisiä. (Beat_opponent)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent

-- NiinaVai - 2015-02-17

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback