Difference: FrameElementWielder ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

wielder

  • TYYPPI: reunaelementti Weapon-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka käyttää tai kantaa asetta
  • ESIM: PISTOOLIA käyttänyt mies pakeni paikalta punaisella henkilöautolla. (Weapon)

Esiintyy kehyksissä

Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-17

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback