Difference: FrameElementVictim ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

victim

  • TYYPPI: ydinelementti väkivaltaan ja muuhun haitalliseen toimintaan liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: väkivallan tai muun haitallisen toiminnan urhi tai kohde
  • ESIM: Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella. (Abusing)

Esiintyy kehyksissä

Abusing, Arson, Attack, Besieging, Cause_harm, Defend, Kidnapping, Killing, Manipulate_into_doing, Offenses, Piracy, Rape, Robbery, Theft, Toxic_substance

-- NiinaVai - 2015-02-17

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback