Difference: FrameElementTypeProperty ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

type_property

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Type

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin tietyn yksittäisen asian ominaisuus, joka viittaa kyseessä olevaan entiteettiin (vrt. item_property)
  • ESIM: Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan C-130-kuljetuskoneen raskaasti aseistettu VERSIO putosi Irakin miehittämään Kuwaitiin. (Type)

Esiintyy kehyksissä

Type

-- NiinaVai - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback