Difference: FrameElementTeacher ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

teacher

  • TYYPPI: oppimista ja opetusta kuvaavien kehysten ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: opettaja.
  • ESIM: Torpparin vaimo Maria Termisuo oli OPASTANUT lapsia sisäluvussa ja kristinopin taidossa Tammelan Perttulankylässä. (Education_teaching)
    Ajattele nyt, minkä työmäärän suorittaa jokainen minun OPPILAANI äiti! (Education_teaching)
    Pieksämäen Kuvataideseuran jäsenet OPISKELIVAT ympäristötaidetta Jouni Viljakaisen johdolla muutaman päivän ajan. (Studying)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Studying

-- JuhaLuu - 2015-02-17

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback