Difference: FrameElementStateOfAffairs ( vs. 1)

Revision 12015-02-06 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

state_of_affairs

  • TYYPPI: yleisehkö ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: abstrakti asioiden tila, jolla on tapahtumassa kuitenkin jokin oleellinen rooli.
  • ESIM: On mielenkiintoinen YHTEENSATTUMA, että Arto Bryggaren ensimmäinen valmentaja oli Esko Olkkonen . (Coincidence)
    Viime aikojen kehitys OIKEUTTAA sen, että asia otetaan esille suunniteltua aiemmin huippukokouksessa, sanoi Suomen EU-suurlähettiläs. (Deserving)

Muu käyttö

  • KUVAUS: joissakin kehyksissä voi olla myös konkreettinen entiteetti.
  • ESIM: Ruotsalainen perhesarja tavallisesta tytöstä, josta tuli EPÄTAVALLINEN poika . (Typicality)

Esiintyy kehyksissä

Coincidence, Compliance, Continued_state_of_affairs, Deserving, Desirable_event, Destiny, Disgraceful_situation, Explaining_the_facts, Feigning, Justifying, Luck, Permitting, Prevent_from_having, Prohibiting, Reason, Seeking_to_achieve, Subversion, Summarizing, Turning_out, Typicality

-- JuhaLuu - 2015-02-06

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback