Difference: FrameElementSide1 ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

side_1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Hostile_encounter ja Partiality

Määritelmä

  • KUVAUS: Väkivaltaisen yhteenoton se osapuoli, jonka näkökulmasta tapahtuma kerrotaan, usein lauseen subjekti ja ensimmäisenä mainittu.
  • ESIM: Afrikkalaisia maahanmuuttajia vastustavat kaupunkilaiset OTTIVAT YHTEEN mellakkapoliisin kanssa. (Hostile_encounter)
    Jääkäriliikehän oli Venäjän vallan aikana juridisesti selvin mahdollinen maanpetos, kun jääkärit SOTIVAT ase kädessä Saksan armeijassa Venäjää vastaan. (Hostile_encounter)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Partiality kahdesta kiistan tai valintatilanteen osapuolesta se jota verrataan toiseen (yleensä ensimmäisenä mainittu).
  • ESIM: Ihmiset PITÄVÄT ENEMMÄN sellaisista kirjoista, jotka miellyttävät heitä , kuin sellaisista, jotka opettavat heitä. (Partiality)

Esiintyy kehyksissä

Hostile_encounter, Partiality

-- JuhaLuu - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback