Difference: FrameElementScore (1 vs. 2)

Revision 22015-01-27 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
score
Line: 8 to 8
  Niiden välisenä aikana Whitney Houston oli mukana kolmen menestyselokuvan soundtrackilla, joista menestyksekkäin oli The Bodyguardin ÄÄNIRAITA , jolla oli kuusi uutta hänen laulamaansa kappaletta.
Added:
>
>
Hatsina PELASI tasan BMT:n kanssa.
 Esiintyy kehyksissä: Beat_opponent, Behind_the_scenes, Competition, Finish_competition, Win_prize

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Revision 12015-01-27 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
score

  • reunaelementti kilpailumerkityksisissä kehyksissä: urheilutulos, pistemäärä
  • ydinelementti Behind_the_scenes -kehyksessä: elokuvan tms. tuotannon musiikki. Tämä on tyypillisesti myös kehyksen FEE.
Silloin Ruotsi LÖYLYTTI Venäjää loppuottelussa 8-0 .

Niiden välisenä aikana Whitney Houston oli mukana kolmen menestyselokuvan soundtrackilla, joista menestyksekkäin oli The Bodyguardin ÄÄNIRAITA , jolla oli kuusi uutta hänen laulamaansa kappaletta.

Esiintyy kehyksissä: Beat_opponent, Behind_the_scenes, Competition, Finish_competition, Win_prize

-- JuhaLuu - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback