Difference: FrameElementSalientEvent (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
salient_event
>
>

salient_event

  • TYYPPI: kahdessa aikaa kuvaavassa kehyksessä esiintyvä reunaelementti
 
Changed:
<
<

  • kahdessa aikaa kuvaavassa kehyksessä esiintyvä reunaelementti
  • tapahtuma, joka sijoittuu tiettyyn ajanhetkeen
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma, joka sijoittuu tiettyyn ajanhetkeen
  • ESIM: Tätä päivää juhli Kuljetuslentolaivueen helikopterilentue EILEN 30-vuotispäivänään. (Calendric_unit)
    He katsovat 90 päivän merkityksen olevan siinä, että ko. määräajan lopun lähestyminen voidaan nähdä uuden tilannearvioinnin AJANKOHTANA. (Location_in_time)
 
Changed:
<
<
Tätä päivää juhli Kuljetuslentolaivueen helikopterilentue EILEN 30-vuotispäivänään.
>
>

Esiintyy kehyksissä

 
Changed:
<
<
He katsovat 90 päivän merkityksen olevan siinä, että ko. määräajan lopun lähestyminen voidaan nähdä uuden tilannearvioinnin AJANKOHTANA.

Esiintyy kehyksissä: Calendric_unit, Location_in_time

>
>
Calendric_unit, Location_in_time
  -- JuhaLuu - 2015-01-27

Revision 12015-01-27 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
salient_event


  • kahdessa aikaa kuvaavassa kehyksessä esiintyvä reunaelementti
  • tapahtuma, joka sijoittuu tiettyyn ajanhetkeen

Tätä päivää juhli Kuljetuslentolaivueen helikopterilentue EILEN 30-vuotispäivänään.

He katsovat 90 päivän merkityksen olevan siinä, että ko. määräajan lopun lähestyminen voidaan nähdä uuden tilannearvioinnin AJANKOHTANA.

Esiintyy kehyksissä: Calendric_unit, Location_in_time

-- JuhaLuu - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback