Difference: FrameElementSalientEntity (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
salient_entity
>
>

salient_entity

 • TYYPPI: ydinelementti useissa kehyksissä
 
Changed:
<
<
 • ydinelementti useissa kehyksissä
 • tapahtuman tyypillisesti eloton mutta keskeinen osallinen
>
>

Määritelmä

 • KUVAUS: tapahtuman tyypillisesti eloton mutta keskeinen osallinen
 • ESIM: Jos koululaiset HISTORIAN tunnilla näkevät tämän kellon, on se ihmeellistä, jos eivät asiat jää mieleen. (Fields)
  Teoriassa asiaa voidaan kuvata niin, että kyseessä on kuluttajan KUUKAUSITTAINEN ruokalasku . (Frequency)
  Minä UNOHDIN rahakukkaroni kotiin, joten en olisi kuitenkaan voinut maksaa. (Remembering_to_do)
 
Changed:
<
<
Jos koululaiset HISTORIAN tunnilla näkevät tämän kellon, on se ihmeellistä, jos eivät asiat jää mieleen.

Teoriassa asiaa voidaan kuvata niin, että kyseessä on kuluttajan KUUKAUSITTAINEN ruokalasku.

Minä UNOHDIN rahakukkaroni.

Esiintyy kehyksissä: Attempt_suasion, Being_active, Fields, Frequency, Remembering_experience, Remembering_to_do, Scope, Waiting, Working_on (nykyään Work)

>
>

Esiintyy kehyksissä

Attempt_suasion, Being_active, Fields, Frequency, Remembering_experience, Remembering_to_do, Scope, Waiting, Working_on (nykyään Work)
  -- JuhaLuu - 2015-01-27 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-27 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
salient_entity

 • ydinelementti useissa kehyksissä
 • tapahtuman tyypillisesti eloton mutta keskeinen osallinen

Jos koululaiset HISTORIAN tunnilla näkevät tämän kellon, on se ihmeellistä, jos eivät asiat jää mieleen.

Teoriassa asiaa voidaan kuvata niin, että kyseessä on kuluttajan KUUKAUSITTAINEN ruokalasku.

Minä UNOHDIN rahakukkaroni.

Esiintyy kehyksissä: Attempt_suasion, Being_active, Fields, Frequency, Remembering_experience, Remembering_to_do, Scope, Waiting, Working_on (nykyään Work)

-- JuhaLuu - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback