Difference: FrameElementRope ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

rope

  • TYYPPI: ydinelementti Rope_manipulation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lineaarinen objekti, jota manipuloidaan muotoihin solmujen muodostamiseksi
  • ESIM: Heti kun olimme tulleet edellämainitsemani käytävän päähän ja seisoimme jättiläiskokoisen kammion suulla, minä SIDOIN köyden toisen pään vyötärölleni ja jatkoin matkaa. (Rope_manipulation)

Esiintyy kehyksissä

Rope_manipulation

-- NiinaVai - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback