Difference: FrameElementRefreshment ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

refreshment

  • TYYPPI: reunaelementti Social_event-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ruoka tai juoma, jota sosiaalisessa tapahtumassa tarjoillaan
  • ESIM: Aikuisaikanani en minä eikä kukaan ystävistänikään ole kutsunut porukkaa kokoon KAHVIKUTSUJEN merkeissä. (Social_event)

Esiintyy kehyksissä

Social_event

-- NiinaVai - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback