Difference: FrameElementReferencePoint (1 vs. 2)

Revision 22015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

reference_point

  • TYYPPI: reunaelementti Grasp-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: konsepti tai aihepiiri, jonka kautta henkilö käsittelee uutta tietoa
Changed:
<
<
  • ESIM: Hän yhdistää " esihistorialliset intiaanit , jotka voimme ymmärtää arkeologian kautta , ja intiaanit , jotka on eurooppalaisissa dokumenteissa kirjattu muistiin . "

Esiintyy kehyksissä

Grasp
>
>
  • ESIM: Jeesus meissä tulee TAJUTUKSI rakkauden kautta. (Grasp)
 
Added:
>
>

Muita huomioita

  • toistaiseksi ei sopivia esimerkkejä
 
Added:
>
>

Esiintyy kehyksissä

 
Added:
>
>
Grasp
  -- NiinaVai - 2015-02-13 \ No newline at end of file

Revision 12015-02-13 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

reference_point

  • TYYPPI: reunaelementti Grasp-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: konsepti tai aihepiiri, jonka kautta henkilö käsittelee uutta tietoa
  • ESIM: Hän yhdistää " esihistorialliset intiaanit , jotka voimme ymmärtää arkeologian kautta , ja intiaanit , jotka on eurooppalaisissa dokumenteissa kirjattu muistiin . "

Esiintyy kehyksissä

Grasp

-- NiinaVai - 2015-02-13

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback