Difference: FrameElementReader ( vs. 1)

Revision 12015-02-13 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

reader

  • TYYPPI: ydinelementti Reading-kehyksessä (nykyään Reading_activity)

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka tarkastelee tekstiä ymmärtääkseen sen sisällön
  • ESIM: Jonkin verhon takana voi istua isoisä LUKEMASSA kirjaa, oven takana taas pötköttää isoäiti valkoiseen hursuun kietoutuneena. (Reading)

Esiintyy kehyksissä

Reading (nykyään Reading_activity)

-- NiinaVai - 2015-02-13

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback