Difference: FrameElementPointOfView ( vs. 1)

Revision 12015-02-10 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

point_of_view

  • TYYPPI: reunaelementti Cognitive_connection-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkun näkökulma, josta katsottuna tietty yhteys on olemassa
  • ESIM: Jälkimaailman silmissä näihin Tannerin mittaviin elämänvaiheisiin on LIITETTY paljon ristiriitaisia sävyjä, joita Paavolainen parhaansa mukaan koettaa selittää ja tulkita. (
Cognitive_connection)

Esiintyy kehyksissä

Cognitive_connection

-- NiinaVai - 2015-02-10

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback