Difference: FrameElementPicture ( vs. 1)

Revision 12015-02-10 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

picture

  • TYYPPI: reunaelementti Body_decoration-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee, minkä muotoinen koristelu on tai mitä se esittää
  • ESIM: Perhoskuvioinen TATUOINTI uhrin rinnassa johtaa komisario Königin arvoituksen jäljille. (Body_decoration)

Esiintyy kehyksissä

Body_decoration

-- NiinaVai - 2015-02-10

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback